15 ליולי 2015

 
מרכז ויזנטל מקבל בברכה את הרשעתו היום של אוסקר גרונינג וקורא לשלטונות גרמניה להחיש את החקירותנגד מי ששרתו במחנות המוות ובעוצבות המבצע (איינזצגרופן)

מרכז ויזנטל קיבל בברכה היום את הרשעתו בגרמניה של אוסקר גרונינג, מי ששרת מספר שנים במחנה המוות אושוויץ-בירקנאו. בהודעה שנמסרה היום ע"י צייד הנאצים הראשי שלה, ומנהל המשרד בישראל דר אפרים זורוף, המרכז הדגיש את חשיבותו של ההרשעה וגזר הדין של ארבע שנות מאסר והביע תקוה שיהיה מאמץ להחיש את אותן חקירות המתנהלות כעת בגרמניה נגד פושעים נאצים נוספים.
לדבריו של זורוף:
"אנו מקווים שהרשעתו המוצדקת של מי שהיה אחראי לגנבת כספם של היהודים שגורשו לאושוויץ והעברת כספים אלו לברלין לשימוש של המשטר הנאצי תסלול את הדרך להרשעתם של פושעים נאצים נוספים. ברור לכולנו שחלון ההזדמנויות להעמדתם לדין של פושעי השואה תיסגר בקרוב ולכן חשוב במיוחד ששלטונות גרמניה יחישו את התהליכים הנחוצים להעמדתם לדין של פושעים נוספים כל עוד ניתן להעמידם לדין."

לפרטים נוספים:

דר. אפרים זורוף: 050.721.4156

Twitter: @EZuroff

www.operationlastchance.org      www.wiesenthal.com


July 15, 2015  
WIESENTHAL CENTER WELCOMES CONVICTION OF AUSCHWITZ "ACCOUNTANT" OSCAR GROENING; CALLS UPON GERMAN AUTHORITIES TO EXPEDITE CASES OF DEATH CAMP AND EINSATZGRUPPEN OPERATIVES

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center welcomed the conviction today by a German court in Luneberg of Oscar Groening for his wartime service in the notorious Nazi death camp of Auschwitz-Birkenau. In a statement issued here today by its chief Nazi hunter, Israel director Dr. EfraimZuroff, the Center emphasized the importance of the conviction and expressed hope that the ongoing investigations by German judicial officials of Holocaust perpetrators would be expedited to maximize justice while these individuals can still be held accountable for their crimes.
According to Zuroff:
"The well-deserved conviction of Auschwitz 'accountant' Groening will hopefully pave the way for additional prosecutions of individuals who served in death camps and the special mobile killing units (Einsatzgruppen). It is abundantly clear that the window of opportunity to bring Holocaust perpetrators to justice will soon be closed, which makes the expedition of these cases of exceptional urgency. We therefore call upon the German government to make available the necessary resources and upon the judicial officials to give first priority to these cases."

For more information: Dr. EfraimZuroff  972.50.721.4156   Twitter: @EZuroff
www.operationlastchance.org       www.wiesenthal.com


October 1, 2014  
Wiesenthal Center Submits Names of 80 Youngest Nazi Death Squad Members to German Authorities in Hopes of Expediting Einsatzgruppen Investigations

Jerusalem–The Simon Wiesenthal Center announced here today that it had submittedto the German ministers of justice (Heiko Maas) and the interior (Thomas de Maiziere) a list of 80 persons (76 men and 4 women) who had served in the notorious Nazi Einsatzgruppen (mobile killing squads), which murdered more than a million Jews by shooting in areas of the Soviet Union during the Holocaust.

In a statement issued here today by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. EfraimZuroff, the Center explained that the suspects in question were the youngest members of the mobile killing squads listed in documents in the Center's possession.

According to Zuroff:

"The individuals whose names we submitted to the German ministers were all born between 1920 and 1924 and constitute the suspects most likely to still be alive and healthy enough to face prosecution. The list was submitted in the hope of encouraging the German judicial authorities to expedite the efforts to bring these killers to justice and to offer the Center's assistance in this important project."

Background: Following the May 2011 conviction in Germany of Sobibor death camp guard Ivan Demjanjuk solely on the basis of his service in the camp, German prosecutors began searching for death camp guards and death squad members, who could now be brought to trial without proof that they had committed a specific crime against a specific victim (as had been the case in Germany for the previous fifty years). During the past year, German prosecutors had announced locating more than fifty death camp guards, but not a single member of a death squad.

For more information call 00-972-50-721 4156
www.operationlastchance.org       www.wiesenthal.com


July 24, 2014  
Simon Wiesenthal Center: Death of Auschwitz Guard Breyer Should Not Halt or Discourage Ongoing Efforts to Prosecute Holocaust Perpetrators

Jerusalem–The Simon Wiesenthal Center today expressed its regret and frustration in the wake of the death in Philadelphia yesterday of Auschwitz guard Johann Breyer while facing extradition to Germany to stand trial for his service in the notorious death camp.

In a statement issued here today by its chief Nazi hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center, which was actively involved in the search for co-plaintiffs in the case, noted the continued importance of bringing death camp guards to justice despite the many years which have passed since the Holocaust.

According to Zuroff:

"The death of a guard who served in the notorious Birkenau death camp shortly before his extradition to stand trial is obviously a source of frustration, but should not halt or discourage the ongoing efforts to prosecute Holocaust perpetrators. The passage of time in no way diminishes the guilt of the murderers and those who assisted them, nor should old age help such persons elude justice. They are the last people on earth who deserve any sympathy, since they had none for their innocent victims, some of whom were even older than they are today."

The Simon Wiesenthal Center fully intends to continue its efforts to help facilitate the attainment of justice for all the victims of the Holocaust.

For more information call 00-972-50-721 4156
www.operationlastchance.org       www.wiesenthal.com


September 3, 2013

 
Wiesenthal Center begrüßt Entscheidung deutscher Ermittlungsbehörde zur Anklageerhebung gegen 30 ehemalige Auschwitz-Aufseher

Jerusalem – Das Simon Wiesenthal Center brachte große Freude über die Ankündigung der Zentralen Stelle zur Bearbeitung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg zum Ausdruck, wonach gegen  30 ehemalige Aufseher des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau weiter ermittelt werden soll. Die Beschuldigten leben in Deutschland. In einer Stellungnahme lobte der Nazi-Jäger und Direktor des Wiesenthal Büros in Jerusalem, Dr. Efraim Zuroff, heute die Initiative, die im Zuge der Verurteilung des SS-Aufsehers im Vernichtungslager Sobibor, Iwan Demjanjuk, ergriffen wurde. Gleichzeitig brachte Zuroff sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass es solche Bemühungen um eine Strafverfolgung dieser Täter nicht viel früher gegeben hat.


Efraim Zuroff:
"Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für die Bemühungen der Bundesrepublik Deutschland, NS-Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen, und der Zentralen Stelle in Ludwigsburg gebührt große Anerkennung für diese wichtige Initiative. Gleichzeitig unterstreicht die heutige positive Entwicklung das Versäumnis der vergangenen fünf Jahrzehnte, solche Maßnahmen zu ergreifen. Diese Untätigkeit erlaubte es Tausenden der schlimmsten Direkttäter, der Gerechtigkeit zu entkommen."

  

For more information call 00-972-50-721 4156
www.operationlastchance.org       www.wiesenthal.com


3 ספטמבר, 2013 כ"ח אלול תשע"ג

 
מרכז ויזנטל מברך על הודעת משרד התביעה הראשית בגרמניה על הכוונה להעמיד לדין שלושים שומרים ממחנה המוות אושוויץ-בירקנאו

ירושלים – מרכז שמעון ויזנטל הביע סיפוק עמוק בעקבות הודעת המשרד הראשי לחקירת פשעי הנאצים בגרמניה על המלצתם להעמיד לדין שלושים שומרים ממחנה המוות אושוויץ-בירקנאו החיים היום ברפובליקה הפדרלית. בהודעה שפרסם היום צייד הנאצים הראשי של המרכז ומנהל משרדה בישראל, ד"ר אפרים זורוף, המרכז הביע הערכה רבה לגבי היוזמה להעמיד לדין את השומרים וציין שהיא תוצאה של הרשעתו לפני שנתיים במינכן של איוון דמיניוק בגין שירותו כזקיף ס.ס. חמוש במחנה המוות סוביבור.


לדברי זורוף:
"המלצת המשרד לחקירת פשעי הנאצים להעמיד לדין מספר כל כך גדול של זקיפים ממחנה המוות אושוויץ היא סימן-דרך חשובה בתולדות המאמצים להביא למשפט את פושעי השואה החיים בגרמניה. בד בבד, אפשר רק להצטער שצעדים דומים לא ננקטו במשך חמישים שנים אחרונות ומדיניות זו איפשרה לאלפים מבין הגרועים ביותר מבין הרוצחים להמלט מענישה."

 

  

For more information call 00-972-50-721 4156
www.operationlastchance.org       www.wiesenthal.com


September 3, 2013

 
Wiesenthal Center Welcomes Decision of German Prosecution Office to Pursue Charges Against Thirty Former Auschwitz Guards

Jerusalem – The Simon Wiesenthal Center expressed deep satisfaction at the announcement today by officials of the German Central Prosecution Office (Zentrale Stelle) that it would pursue the cases of thirty former guards at the Auschwitz-Birkenau death camp, who are currently living in Germany. In a statement issued here today by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center praised the initiative, which was launched in the wake of the conviction in Munich in 2011 of armed SS Sobibor death camp guard Ivan Demjanjuk, while expressing regret that such legal reasoning had not been previously applied in such cases for many years.


According to Zuroff:
"Today's announcement marks an important milestone in the efforts to bring Nazi war criminals to justice in the Federal Republic, and the Central Prosecution Office deserves full credit for this important initiative. At the same time, today's positive development underscores the failure to take such measures during the past five decades, a decision which allowed thousands of the worst hands-on killers to elude justice."

For more information call 00-972-50-721 4156
www.operationlastchance.org       www.wiesenthal.com


18.06.2013

 
WIESENTHAL CENTER BEGRÜSST ANKLAGE GEGEN DEN UNGARISCHEN NS-VERBRECHER LASZLO CSATARY

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center hat die heutige Anklageerhebung gegen den früheren Polizeichef und Ghettokommandanten von Kosice, Laszlo Csatary, in Budapest begrüßt. Kosice gehört heute zur Slowakei, war während des II. Weltkriegs von Ungarn besetzt. In einer ersten Stellungnahme sagte der Nazijäger und Leiter des Jerusalemer Büros des Wiesenthal Centers, Dr. Efraim Zuroff, dass es sehr wichtig sei, dass Csatary vor Gericht gestellt wird. Zuroff hatte Csatary in Budapest ausfindig gemacht und die ungarischen Behörden informiert. Der frühere Kommandant des Ghettos in Kosice spielte eine Schlüsselrolle bei der Deportation von etwa 15.700 Juden nach Auschwitz, wo die meisten von ihnen ermordet wurden.

Efraim Zuroff: "Die Anklage gegen Csatary, der im Rahmen der Aktion "Operation Last Chance" des Wiesenthal Centers entdeckt wurde, ist eine wichtige Erinnerung daran, dass Gerechtigkeit für die Opfer des Holocaust immer noch erreicht werden kann. Weiterhin ist es ein bedeutsamer Meilenstein für Ungarn, das sich mit seiner Geschichte im II. Weltkrieg auseinandersetzt. Für Leute wie Csatary zeigt sich, dass sie keine patriotischen Helden sondern Kriminelle sind. Das Wiesenthal Center fordert die ungarischen Behörden dazu auf, das Verfahren wegen des hohen Alters des Beschuldigten schnell voranzutreiben. Bei der Operation Last Chance werden Belohnungen für Hinweise ausgesetzt, die zum Auffinden von NS-Tätern führen.“

  

For more information call 00-972-50-721 4156
www.operationlastchance.org       www.wiesenthal.com


08.06.2012  
EURO 2012: WIESENTHAL CENTER RUFT FANS AUF: KEINE UNTERSTÜTZUNG FÜR ANTISEMITISCHE RESTAURANTS IN LWIW/UKRAINE

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center hat heute alle Fußballfans in der ukrainischen Stadt Lwiw dazu aufgerufen, zwei antisemitische Restaurants zu boykottieren. In Lwiw finden drei Spiele der Gruppe B bei der Fußball-Europameisterschaft statt. Die deutsche Mannschaft träg hier zwei ihrer Gruppenspiele aus. In einer Stellungnahme nannte der Leiter des Jerusalemer Büros des Centers, der Holocaust-Historiker Efraim Zuroff, die Restaurants „At the Golden Rose“ und „Kryvika“ (Versteck), die Antisemitismus und ukrainischen Extremismus verbreiten. Er rät den Fußballfans, woanders zu essen.
Im „Golden Rose“ erhalten die Gäste Hüte mit Schläfenlocken. So können sie ultraorthodoxe Juden imitieren. Es gibt keine Preisliste. Die Kunden sollen um den Preis „schachern“, ein antisemitisches Klischee, das in Osteuropa verbreitet ist.
Das „Kryvika“ befindet sich in einem Bunker, der von ukrainischen Nationalisten unter dem Kommando von Stepan Bandera während des II. Weltkriegs benutzt wurde, der mit den Nazis kollaborierte und dessen Truppen sich 1941 am Judenmord in der Ukraine beteiligten. Die Parole für das Betreten des Restaurants lautet: „Ruhm der Ukraine!“
„Durch eine Unterstützung dieser Restaurants würden Fußballfans den extremistischen und gefährlichsten Elementen der ukrainischen Gesellschaft helfen, die das Andenken an Zehntausende von Holocaust-Opfern beleidigen, die von den Nazis und ihren ukrainischen Helfern in Lwiw ermordet wurden. Dieses würde den Zielen der Euro 2012 völlig entgegenstehen.“
Das ARD-Nachtmagazin hatte am Mittwoch über Ausschreitungen der rechtsextremen Fans des örtlichen Klubs Karpaty Lwiw berichtet. Dem Bericht zufolge haben die rassistischen Hooligans vom Klub ein Kontingent von 3000 Karten erhalten.

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com


18.3.2012  
WIESENTHAL CENTER: DEMJANJUK DIED A GUILTY NAZI COLLABORATOR

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center today noted the passing of former Sobiboir death camp guard Ivan Demjanjuk in Germany at age 91, while awaiting an appeal of his conviction for accessory to murder for the deaths of the Sobibor inmates murdered while he served at the infamous Nazi death camp from March to September 1943. In a statement issued today by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center noted that the length of the Demjanjuk case, which began in the United States in the late seventies and continued initially in Israel and later back in the US and then in Germany, unfortunately might have raised some doubt as his role during World War II, but there was never any doubt as far as the Center was concerned, that Demjanjuk had been an active participant in the implementation of the "Final Solution," the Nazis' plan to annihilate European Jewry.

According to Zuroff:
" Ivan Demjanjuk died guilty of his service in the Sobibor death camp and that is how he should be remembered, not as a person falsely accused, but as an individual who volunteered to serve in the SS, and who at the height of his physical powers spent months helping to mass murder innocent Jews deported to that death camp. Justice was unfortunately delayed in this case, and hindered by complicating factors, but was ultimately achieved to the credit of the prosecutors in the US and Germany who handled the case."

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.comDecember 14, 2011

 
WIESNTHAL CENTER LAUNCHES "OPERATION LAST CHANCE II" TO MAXIMIZE PROSECUTION OF DEATH CAMP PERSONNEL AND MEMBERS OF MOBILE KILLING SQUADS

Berlin-The Simon Wiesenthal Center today launched "Operation Last Chance II," a project which will focus on the men who served in Nazi death camps and the Einsatzgruppen (special mobile killing units), at a press conference held at the Bundestag press lobby here today. Modeled after its original "Operation Last Chance" project started in 2002, which focused primarily on Eastern Europe, the current initiative, which is supported by the "Targum Shlishi Foundation" of Miami headed by Aryeh Rubin, is offering financial rewards of up to 25,000 euros for information which will lead to the prosecution and punishment of Nazi war criminals.The Center's chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, who conceived and directs the new project, explained that the May 2011 conviction in Munich of Sobibor death camp guard Ivan Demjanjuk, who is the first person to be convicted in Germany without evidence of a specific crime with a specific vic tim, paves the way for the successful prosecution in Germany of any person who served in one of the death camps or the Einsatzgruppen.

According to Zuroff:

"The Demjanjuk conviction at long last enables the prosecution of individuals who were active participants in the mass murder of Jews on practically a daily basis for extended periods of time, but hereto for legal reasons could not be prosecuted for their crimes. This travesty of justice can now be corrected, but we are in a race against time to find the individuals still alive and expedite their prosecution. My estimate is that there are at least several dozen such cases which can still be brought to trial and we want to do whatever we can to help the German legal authorities bring these Holocaust perpetrators to justice."

Zuroff explained that the rewards will be given to the persons who give the information in the following manner:

5,000 euros upon indictment of the suspect;

5,000 euros upon his or her conviction;

100 euros a day for the first 150 days of imprisonment, for a total of an additional 15,000 euros.Total=25,000 euros.

The Center's hotline for information is in Germany: (01573) 494-7307
For those those calling from outside Germany: 49-1573-494-7307

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

14 בדצמבר 2011  
מרכז שמעון ויזנטל משיק את "מבצע הזדמנות אחרונה II" במטרה להעמיד לדין
פושעי מחנות מוות ועוצבות מבצע רבים ככל האפשר

ברלין – מרכז שמעון ויזנטל השיק היום את "מבצע הזדמנות אחרונה II”, מיזם שיתמקד באנשים ששרתו במחנות מוות נאציים ובאיינזצגרופן (עוצבות מבצע מיוחדות), במסיבת עיתונאים שהתקיימה באולם העיתונות בבונדסטאג.
דר' זורוף הסביר שהיוזמה ל"מבצע הזדמנות אחרונה II” באה בעקבות הרשעתו במינכן, גרמניה במאי 2011, של איבן דמיאניוק, שהיה שומר במחנה המוות סוביבור, ואשר היה האדם הראשון שהורשע בגרמניה ללא הוכחת עדות לפשע או קורבן מסוימים, ובכך סללה את הדרך להעמדה מוצלחת לדין בגרמניה של כל אדם ששרת באחד ממחנות המוות או בעוצבות המבצע.
את הפרויקט המקורי של "מבצע הזדמנות אחרונה I” שנפתח בשנת 2002 והתמקד בעיקר במזרח אירופה, וכן את הפרויקט החדש, הגה וניהל דר' אפרים זורוף, מנהל מרכז ויזנטל בישראל וצייד הנאצים הראשי שלו. פרוייקט זה, כקודמו, נערך בשותפות עם אריה רובין, מנהל "קרן תרגום שלישי" ממיאמי, ארה"ב, ובו מוצע פרס של עד 25,000 יורו למוסר מידע שיוביל להעמדה לדין וענישה של פושעי מלחמה נאצים.
כמו כן השתתפו במסיבת העיתונאים חבר הפרלמנט דיטמאר נייתאן, חבר הפרלמנט לשעבר גרט וויסקירשן והאקטיביסט נגד אנטישמיות יורג רנסמאן.

לדברי זורוף:
" הרשעתו, סוף סוף, של דמיאניוק מאפשרת את העמדתם לדין של אנשים שלקחו חלק פעיל ברצח ההמוני של יהודים באופן יום יומי לאורך זמן, אבל סיבות משפטיות מנעו את העמדתם לדין על פשעיהם. עיוות צדק נורא זה יתוקן עתה, אך אנו במרוץ נגד הזמן כדי למצוא את אלה שעדיין חיים ולהחיש את העמדתם לדין. להערכתי יש לפחות כמה עשרות אנשים שניתן עדיין להעמידם לדין ואנו רוצים לעזור למערכת המשפט הגרמנית, ככל יכולתנו, כדי להביא לדין צדק את פושעי השואה האלה."

זורוף הסביר שהפרס יינתן לאנשים שימסרו מידע באופן הבא:
5,000 יורו - עם העמדה לדין של החשוד;
5,000 יורו – עם הרשעת החשוד;
100 יורו לכל יום מתוך 150 ימי המאסר הראשונים, ועד לסך של 15,000 יורו.
סה"כ – 25,000 יורו

להלן הקו החם למסירת מידע בגרמניה: (01573) 494-7307
הקו החם למסירת מידע מחוץ לגרמניה: 49-1573-494-7307

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

November 15, 2011

 
WIESENTHAL CENTER TO GERMAN AUTHORITIES:INVESTIGATION OF NEO-NAZI TERROR SHOULD INCLUDE POSSIBLE COVER-UP OF HOLOCAUST CRIMES

Jerusalem/Muenster-The Simon Wiesenthal Center today called upon the German authorities to investigate the possibility that the same officials who either colluded with neo-Nazi terrorists or purposely ignored their criminal activities also conspired to prevent the prosecution of Nazi war criminals. In a statement issued today by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, and its chief researcher in Germany Dr. Stefan Klemp, the Center noted that unlike the situation in most of the other Laender, where numerous Nazi war criminals have been and/or are currently under investigation, in recent years there have no investigations whatsoever of Holocaust perpetrators in Thuringia.

According to Zuroff and Klemp:
" In the light of this week's revelations, we cannot totally discount the possibility that the same officials who colluded and/or turned a blind eye to neo-Nazi activity in Thuringia helped made sure that no Nazi war criminals would be investigated, let alone prosecuted. The urgent investigation into the serious crimes committed by the neo-Nazis should therefore also seriously consider the possibility that their activities included efforts to shield their ideological predecessors from the recently increasingly successful efforts in Germany to bring Nazi war criminals to justice."

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

15.11.2011

 
WIESENTHAL CENTER: DEUTSCHE BEHÖRDEN SOLLEN BEI DEN ERMITTLUNGEN ZUM NEO-NAZI TERROR MÖGLICHE VERTUSCHUNG VON NS-VERBRECHEN EINBEZIEHEN

Jerusalem/Münster. Das Simon Wiesenthal Center hat heute die deutschen Behörden dazu aufgerufen, ihre Ermittlungen zum NS-Terror auszuweiten. Sie sollten auch die Frage beantworten, ob möglicherweise die gleichen Beamten, die entweder mit Neo-Nazi-Terroristen zusammenarbeiteten oder ihre kriminellen Aktivitäten ignorierten, auch an der Verhinderung der Strafverfolgung von NS-Verbrechern oder NS-Kriegsverbrechern beteiligt waren. In einer Stellungnahme, die heute vom Chef-Nazijäger des Wiesenthal Centers, Dr. Efraim Zuroff, und dem Researcher des Wiesenthal Centers in Deutschland, Dr. Stefan Klemp, herausgegeben wurde, stellte das Wiesenthal Center fest, dass anders als in den meisten Bundesländern, wo es eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren oder auch Gerichtsverfahren gegeben hat, in Thüringen in den letzten Jahren nicht nur keine NS-Täter vor Gericht gestellt wurden, sondern es auch keine Ermittlungsverfahren mehr gegeben hat.
Zuroff und Klemp: „Angesichts der Enthüllungen in dieser Woche können wir es nicht völlig ausschließen, dass dieselben Beamten, die mit den Verbrechern unter einer Decke steckten und/oder ihre Augen gegenüber den Neonazi-Aktivitäten in Thüringen verschlossen haben, auch dazu beigetragen haben, dass in Thüringen nicht gegen NS-Verbrecher ermittelt wurde, geschweige denn NS-Kriegsverbrecher angeklagt wurden. Die Ermittlungen wegen der Verbrechern der Neonazis sollten deshalb auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Beteiligten darauf abzielten, ihre ideologischen Vorbilder vor der andernorts in letzter Zeit erfolgreichen Strafverfolgung zu schützen.“

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

September 6, ‏2011  
WIESENTHAL CENTER: NIEDERLÄNDISCHE ABGEORDNETE STARTEN NEUE INITIATIVE IM FALL DES SS-TÄTERS KLAAS FABER

Den Haag. Das Simon Wiesenthal Center erhält die Unterstützung der großen Parteien des niederländischen Parlamentes im Fall Klaas Faber. Bei einem Treffen mit dem Nazijäger Dr. Efraim Zuroff sagten die Spitzen der vier größten Parteien des Landes ihre aktive Unterstützung im Bemühen um eine Bestrafung des verurteilten SS-Mannes zu. Faber verbringt seinen Lebensabend in Ingolstadt. Er war in den Niederlanden wegen mehrfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ihm gelang jedoch die Flucht nach Deutschland. Die Bayerische Justiz lehnt weitere Ermittlungen gegen ihn ab.
Zuroff und der niederländische Investigativjournalist Arnold Karskens trafen gestern zusammen mit Step Blok (Liberale), Gert Wilders (Freiheitspartei), Emile Roemer (Sozialdemokraten) und Jolande Sap (Grüne). Sie wollen gemeinsam den Druck auf Deutschland erhöhen, damit Faber endlich seiner gerechten Strafe zugeführt werden kann. Ziel ist es, dass er seine Haftstrafe verbüßt. Entweder nach einer Auslieferung in den Niederlanden oder in Deutschland.

Zuroff:
“Die Unterstützung der großen niederländischen Parteien für eine Initiative zur Weiterverfolgung des Verfahrens gegen Faber in Deutschland ist ermutigend, muss aber nun so schnell wie möglich politisch umgesetzt werden. Wir haben die Parlamentarier auch dazu aufgerufen, Forschern endlich Zugang zu den Dokumenten des Falles zu ermöglichen, die in den Niederlanden unerklärlicherweise immer noch gesperrt sind.” Das Wiesenthal Center erhofft sich von den Dokumenten neues Beweismaterial

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

September 6, ‏2011  
WIESENTHAL CENTER ENLISTS SUPPORT OF DUTCH MP’S TO PRESSURE GEMANY TOTAKE LEGAL ACTION AGAINST ESCAPED CONVICTED DUTCH SS-EXECUTIONER KLAAS FABER

The Hague, Netherlands-The Simon Wiesenthal Center’s chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, met here yesterday with the leaders of the four largest parties in the Dutch Parliament to enlist their active support in the Center’s campaign to get Germany to take legal action against escaped convicted Dutch SS-executioner Klaas Carel Faber, who is currently living unpunished in Ingolstadt, Bavaria, having fled a Dutch prison, where he was serving a life sentence for the murder of dozens of resistance members, Jews, and those helping to hide Jews. Zuroff, along with local investigative journalist Arnold Karskens, who heads the Dutch Foundation for War Crimes Research and has played a major role in the Faber case, met here with Step Blok of the Liberal Party, Gert Wilders of the Freedom Party, Emile Roemer of the Social Democrats, and Jolande Sap of the Greens to urge increased pressure on Germany to either extradite Faber back to Holland to serve his sentence or incarcerate him in a German prison.

According to Zuroff:
“The unanimous support of all Dutch political parties for increased pressure on Germany to successfully resolve the Faber case was heartening, but must be turned into effective political and judicial action as quickly as possible. We also called upon the MP’s to help gain access to pertinent legal records regarding Faber’s crimes which inexplicably continue to be closed to researchers in Holland and which are likely to reveal important details on additional crimes he committed, which can considerably strengthen the case against him.”

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

April 13, 2011  
WIESENTHAL CENTER STRONGLY CONDEMNS PROPOSAL TO BURY REMAINS OF LATVIAN MASS MURDERER HERBERTS CUKURS IN RIGA PANTHEON OF LATVIAN HEROES

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center has labeled a neo-Nazi march of approximately 1,000 participants held this past Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center today strongly condemned a proposal submitted by the family of Latvian mass murderer Herberts Cukurs to bury their father’s remains in the “Brothers’ Cemetery” in Riga, the site of the burial of Latvia’s most important heroes. In a statement issued here by its Israel director, Holocaust historian Dr. Efraim Zuroff, the Center denounced the proposal as an attempt to absolve one of the biggest Latvian Nazi war criminals of his horrific crimes, which is an unforgivable insult to the memory of all the victims of the Holocaust and an affront to all Latvians with any sense of honesty and morality.

According to Zuroff:
“Hrebert Cukurs was the deputy commander of the notorious “Arajs Kommando,” which actively participated in the mass murder of tens of thousands of Latvian and foreign Jews in Riga and the provinces, as well as in Belarus. Cukurs was a zealous volunteer for the Nazi cause and its program of the annihilation of all the ostensible enemies of the Third Reich. Numerous testimonies in the Yad Vashem Archives document Cukurs’ crimes and the fact that he personally murdered numerous Jewish men, women, and children. The fact that he was never prosecuted in a court of law is no proof whatsoever of his innocence; unfortunately many of the biggest Holocaust perpetrators were able to escape justice. The burial of his remains in the “Brothers’ Cemetery” will be an eternal badge of shame for Latvia.”

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

January 31, 2011  
WIESENTHAL CENTER CALLS UPON GERMANY TO OPEN SECRET SERVICE FILES ON NAZI WAR CRIMINALS AND BRING HERETO “PROTECTED” HOLOCAUST PERPETRATORS FABER AND KAM TO JUSTICE

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center called upon the German authorities to make a final effort to bring to justice two convicted but unpunished Nazi war criminals living in Germany and to open the files of the BND (German Secret Service) regarding the postwar escape of notorious Holocaust perpetrators. In an op-ed piece published today in the important German daily Sűddeutsche Zeitung, the Center’s chief Nazi-hunter Israel director Dr. Efraim Zuroff noted the recent revelations which indicate that the BND knew of the whereabouts of arch Nazi criminal Adolf Eichmann long before his capture in Argentina by Israeli Mossad agents, as proof of the significance of the files to which access has hereto been blocked. In addition, he emphasized the unresolved cases of Dutch Nazi SS executioner Klaas Carl Faber (living in Ingolstadt, Bavaria) and Danish SS officer Soern Kam (Kempten, Bavaria), both of whom were convicted in their countries of origin for murder, but have hereto eluded justice after escaping to Germany and being granted German citizenship.

According to Zuroff:

The visit to Israel today by Prime Minister Merkel and members of the Cabinet
is an excellent opportunity to thank Germany for its improved record in bring Nazi war criminals to justice, but also to point to two important issues which require the attention of the German government. We very much hope that Faber and Kam, both of whom committed hands-on murder in the service of the Nazis, will not escape punishment and that the critical files on the postwar escape of major Nazi war criminals will finally be opened to historians and researchers.

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

January 10, 2011  
WIESENTHAL CENTER CALLS UPON GERMAN AUTHORITIES TO OPEN THE FILES OF ESCAPED NAZI WAR CRIMINALS

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center today called upon the German Security Service (BND) to open its files on escaped Nazi war criminals in the wake of recent revelations that the German authorities already knew of the whereabouts in Argentina of Adolf Eichmann in 1952, eight years before he was abducted by the Mossad to stand trial in Israel for his critical role in the implementation of the Final Solution. In a statement issued here by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center noted the importance of such information, which clearly shows the utter indifference of the German authorities at that time to the necessity of bringing such key Holocaust perpetrators to justice.

According to Zuroff:
“The time has come to reveal the truth about the efforts, or lack thereof, of Germany to apprehend and bring to trial the individuals responsible for the mass murder of European Jewry and millions of other innocent victims. There is important historical research which must be done on this topic, but which cannot proceed without the opening of the pertinent archives. We call upon the BND to finally grant full access to its records and to allow the full story, as problematic as it might be, to be made known to the public. The Nazis’victims, as well as the rest of the world , deserve no less.”

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

10.01.2011  
WIESENTHAL CENTER: DEUTSCHE BEHÖRDEN SOLLEN AKTEN VON FLÜCHTIGEN NS-TÄTERN ENDLICH FREIGEBEN

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center hat heute den Bundesnachrichtendienst (BND) dazu aufgefordert, seine Akten über flüchtige NS-Verbrecher zu öffnen. Diese Forderung sei um so dringender, nachdem jetzt berichtet wurde, dass der deutsche Geheimdienst schon 1952, acht Jahre vor der Verhaftung von Adolf Eichmann im Jahr 1960, wusste, wo sich der Organisator des Holocaust in Argentinien aufhielt. In einer Stellungnahme unterstrich der Nazijäger und Leiters des Jerusalemer Büros des Wiesenthal Centers, Dr. Efraim Zuroff, die große Bedeutung solcher Informationen, die das Desinteresse deutscher Stellen bei der Strafverfolgung von NS-Tätern in den 1950er Jahren belegen.

Dr. Efraim Zuroff: „Die Zeit ist gekommen, um die Wahrheit über die Bemühungen oder eben das fehlende Interesse Deutschlands an der Bestrafung derjenigen zu schreiben, die für den Massenmord an den europäischen Juden und Millionen anderer unschuldiger Zivilisten verantwortlich sind. Wichtige historische Recherchen müssen zu diesem Thema unternommen werden, aber ohne eine Öffnung der Archive werden sie verhindert. Wir fordern den Bundesnachrichtendienst dazu auf, endlich freien Zugang zu den Dokumenten zu gewähren, um die ganze Geschichte schreiben und veröffentlichen zu können, wie schwierig das auch sein mag. Die Opfer der Nazis und der Rest der Welt verdienen es.“

Rückfragen: 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

25 November 2010  
Wiesenthal Center Urges Germany to Accede to Dutch European Arrest Warrant for Escaped Nazi Executioner Klaas Faber Living in Bavaria

Jerusalem – The Simon Wiesenthal Center today called upon the German authorities to accede to a Dutch European arrest warrant issued yesterday for the incarceration of escaped Dutch SS-executioner Klaas Faber, currently residing in Ingolstadt, Bavaria, who is currently third on the Center’s list of “Most Wanted” Nazi war criminals. In a statement issued today by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center noted that Faber, who was convicted in Holland for his role in the murder of 22 persons after the war, escaped in 1952 to Germany, which has hereto rejected Dutch extradition requests, since Faber was the beneficiary of the infamous “Fuhrer directive” of 1943 which granted automatic German citizenship to foreign Nazi collaborators.

According to Zuroff:

“We welcome this step by the Dutch government and urge the German authorities to arrest Faber immediately so that the can finally serve his well-deserved punishment. The fact that this murderer of so many innocent people has been protected by Germany for so many decades is a travesty and sends a message that even those convicted of multiple murders can escape justice. Faber’s victims, their families, and Dutch and German society deserve that he finally be punished for his crimes.”

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

25 בנובמבר

 

מרכז ויזנטל קורא לגרמניה להיענות מיד לדרישת הולנד לעצור את התליין הנאצי הנמלט קלאס פאבר שחי בבואריה

ירושלים – מרכז שמעון ויזנטל קרא היום לממשלת גרמניה להיענות מיד לדרישת הולנד מאמש ולעצור את התליין הנאצי ההולנדי הנמלט קלאס פאבר שחי כעת באינגולשטאדט, באווריה ומופיע כעת במקום שלישי ברשימת "10 הפושעים המבוקשים ביותר" של מרכז שמעון ויזנטל. צייד-הנאצים ומנהל המרכז בישראל, דר' אפרים זורוף, אמר היום שהמרכז מדגיש שפאבר, אשר הורשע בהולנד לאחר המלחמה על חלקו ברצח 22 אנשים , נמלט לגרמניה בשנת 1952, ועד כה דחתה גרמניה כל בקשת הסגרה הולנדית, כיוון שפאבר נהנה מ"פקודת הפיהרר" הידועה לשמצה שלפיה הוענקה אזרחות גרמנית באופן אוטומטי לכל משתף פעולה נאצי זר.

לדברי זורוף:

"אנו מקדמים בברכה את צעדה של ממשלת הולנד ודוחקים בממשלת גרמניה לאסור את פאבר מיד כך שירצה סוף סוף את העונש המגיע לו. העובדה שרוצח המוני חפים מפשע זה קיבל הגנה מגרמניה במשך שנים רבות כל כך היא מצערת ביותר ומעבירה מסר שאפילו מי שכבר הורשע ברצח המוני יכול להימלט מהצדק. לקורבנותיו של פאבר, משפחותיהם ולחברה ההולנדית והגרמנית חשוב שפאבר יישא בעונש על פשעיו."

למידע נוסף נא להתקשר לטל. 7214156-050

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com


22 November 2010  
Wiesenthal Center: Kunz’s Death Unprosecuted is Result of Decades-Long Refusal to Prosecute Non-Officers

Jerusalem – The Simon Wiesenthal Center today issued a statement in response to the death near Bonn of former Belzec death camp guard Samuel Kunz, who was indicted and awaiting trial for his role in the mass murder committed at the camp. The Center’s chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, expressed the deep frustration of having justice thwarted shortly before Kunz was scheduled to be brought to trial.

According to Zuroff:

“The fact that Samuel Kunz lived in Germany unprosecuted for so many decades is the result of a flawed prosecution policy which ignored virtually any Holocaust perpetrator who was not an officer. It was only the recent, long-awaited change in this policy which led to Kunz’s indictment and the opportunity to hold him accountable for his crimes. We urge the German authorities to expedite all such cases, given the advanced age of the suspects, so that a measure of justice can still be achieved.”


For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

22 בנובמבר

 

מרכז שמעון ויזנטל: מותו של קונץ בטרם נשפט הוא תוצאה של סירוב מתמשך
להעמיד לדין חיילים מן השורה

ירושלים - מרכז שמעון ויזנטל הגיב היום בעקבות מותו של שומר מחנה המוות בלזק (Belzec)
סמואל קונץ (Samuel Kunz) ליד בון, גרמניה שהוגש נגדו כתב אישום בגין חלקו ברצח ההמוני שבוצע במחנה
והמתין לפתיחת משפטו.
דר' אפרים זורוף, צייד הנאצים הראשי של המרכז ומנהל המרכז בישראל , ביטא את תסכולו הרב על שהצדק לא בא לידי ביטוי ממש טרם העמדתו לדין של קונץ.

לדברי זורוף:

"סמואל קונץ חי בגרמניה ולא הורשע במשך עשרות בשנים בשל מדיניות לקויה של העמדה לדין שהתעלמה למעשה ממעשיהם של פושעים שאינם קצינים. מדיניות זו, שהיה צריך לשנותה זה מכבר, שונתה רק לאחרונה, וכך התאפשר להרשיע את קונץ והגיעה ההזדמנות לדרוש ממנו לשאת בתוצאות פשעיו.
אנו מבקשים משלטונות גרמניה לזרז את הטיפול בכל המקרים הדומים, בהתחשב בגילם המתקדם של החשודים, כך שניתן יהיה עדיין להשיג מידה כלשהי של צדק."

למידע נוסף נא להתקשר לטל. 7214156-050

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com


22.11. 2010  
WIESENTHAL CENTER ZUM TOD DES KZ-AUFSEHERS KUNZ: ER IST DER GERECHTIGKEIT ENTKOMMEN, WEIL NICHT-OFFIZIERE ÜBER JAHRZEHNTE VERSCHONT WORDEN SIND

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center gab heute eine Stellungnahme zum Tod des ehemaligen Aufsehers des Todeslagers Belzec, Samuel Kunz, bei Bonn heraus. Kunz war angeklagt worden und wartete auf das Verfahren wegen seiner Teilnahme am Massenmord in dem Lager. Der Nazijäger und Leiter des Jerusalemer Büros des Wiesenthal Centers, Dr. Efraim Zuroff, brachte seine tiefe Frustration darüber zum Ausdruck, dass Kunz der Gerechtigkeit kurz vor Beginn des Gerichtsverfahrens entkommen ist.

Efraim Zuroff:

„Die Tatsache, dass Kunz Jahrzehnte ungestraft in Deutschland leben konnte, ist das Ergebnis einer fehlerhaften Ermittlungsstrategie, die praktisch jeden Holocaust-Täter ignorierte, der kein Offizier war. Nur der jüngste, lange erwartete Wechsel der Ermittlungspraxis führte zur Anklage und hätte die Möglichkeit geboten, ihn für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Wir fordern die deutschen Behörden dazu auf, ähnliche Fälle wegen des hohen Alters der Beschuldigten schnell zu bearbeiten, damit Gerechtigkeit hergestellt werden kann.“

Rückfragen: 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

26.08.2010  
WIESENTHAL CENTER WELCOMES ISRAELI SUPPORT IN FABER CASE AND CALLS UPON BAVARIAN AUTHORITIES TO FIND JUDICIAL MEANS TO PUNISH ESCAPED CONVICTED MURDERER

Jerusalem – The Simon Wiesenthal Center today welcomed the support of Israeli Justice Minister Yaakov Neeman who this week urged his German counterpart Sabine Leutheusser – Schnarrenberger to find a way to take action in the case of escaped convicted Dutch Nazi war criminals Klaas Carel Faber, currently residing in Ingolstadt, Bavaria.

Since his escape to Germany in 1952 from a Dutch jail, where he was serving a life sentence for his alleged role in the murder of at least 11 civilians, Faber has been spared extradition to Holland and punishment in Germany due to legal technicalities. In a statement issued here today, the Center’s chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff called upon the Bavarian judicial authorities to review the case and refrain from granting Faber judicial protection on the grounds that he was not an officer.

According to Zuroff:

“As clearly demonstrated by the recent conviction in Aachen of Dutch SS-executioner Heinrich Boere and the indictments of Sobibor death camp guard Ivan Demjanjuk in Munich and Belzec death camp guard Samuel Kunz in Dortmund, German prosecutors no longer consider “superior orders” a legitimate defense in Holocaust crimes. It is high time that Faber as well will be held accountable for his role in the murder of innocent civilians.”

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

26.08.2010  
WIESENTHAL CENTER BEGRÜSST ISRAELISCHE UNTERSTÜTZUNG IM FALL FABER UND RUFT BAYERISCHE BEHÖRDEN DAZU AUF, RECHTLICHE MITTEL FÜR EINE BESTRAFUNG DES FLÜCHTIGEN VERURTEILTEN MÖRDERS ZU FINDEN

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center hat heute die Unterstützung des israelischen Justizminsters Yaakov Neeman begrüßt, der seine deutsche Kollegin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger dazu aufgefordert hat, nach Wegen für eine Bestrafung des niederländischen NS-Täters Klaas Faber zu suchen. Faber war für seine Taten in den Niederlanden verurteilt worden, konnte sich der Haft aber durch Flucht entziehen und lebt heute in Ingostadt, Bayern.
Seit seiner Flucht nach Deutschland im Jahr 1952 lebt er aufgrund von rechtlichen Problemen in Freiheit. In den Niederlanden war er wegen der Ermordung von mindestens elf Zivilisten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. In einer Stellungnahme hat der Nazijäger und Direktor des Wiesenthal Büros in Israel, Dr. Efraim Zuroff, die bayerische Justiz dazu aufgerufen, den Fall zu überprüfen und den bisherigen Standpunkt zu revidieren, wonach Fabers Tatbeitrag wegen seiner „untergeordneten Rolle als Teilnehmer an einem Erschießungskommando nur als gering anzusehen“ sei und deshalb nicht als Mordtäter belangt werden könne.
Zuroff: „Wie die Verurteilung des niederländischen SS-Killers Heinrich Boere in Aachen und die Anklagen gegen die KZ-Aufseher Ivan Demjanjuk in München und Samuel Kunz in Bonn deutlich machen, betrachten deutsche Staatsanwälte den Befehlsnotstand nicht länger als Hinderungsgrund bei NS-Gewalttaten. Es ist höchste Zeit, dass Faber für seine Beteiligung an der Ermordung von unschuldigen Zivilisten bestraft wird.“

Rückfragen: 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

9 באוגוסט 2010

 

150 עורכי-דין ירושלמים מבקשים מממשלת ישראל לדרוש מגרמניה לנקוט באמצעים משפטיים נגד הרוצח ההולנדי המורשע קלאס פאבר החי היום חופשי מעונש באינגולשטאדט, גרמניה

ירושלים – 150 עורכי דין ירושלמים חתמו על עצומה שהוגשה בשבוע שעבר לשר המשפטים יעקב נאמן, הקוראת לממשלת ישראל לדרוש מגרמניה לנקוט באמצעים משפטיים נגד התליין המורשע הנאצי קלאס פאבר, שמתגורר כיום, חופשי מעונש על פשעיו, באינגלשטאדט, גרמניה.

העצומה שיזם וקידם עו"ד דויד שונברג, מבטאת את זעמם ותסכולם של עורכי הדין על כך שפאבר, אשר נדון למוות בהולנד על שורת מעשי רצח שביצע בעת שירותו בס.ס. אך הצליח להימלט לגרמניה ב 1952, חי ללא הרשעה וענישה בגרמניה עשרות בשנים, למרות שממשלת הולנד ביקשה מספר פעמים את הסגרתו לשם ריצוי העונש, שהומר בשנות הארבעים למאסר עולם.
העצומה הוגשה כדי לתמוך במאמצים הבלתי נלאים של מרכז שמעון ויזנטל להעמיד את פאבר לדין וכדי לגייס את תמיכתה הפעילה של ממשלת ישראל במאמץ זה.
כמו כן קוראת העצומה לממשלת ישראל לדרוש מגרמניה לבטל כל חוק קיים כגון "פקודת הפיהרר" הראויה לשמצה, שהעניקה אזרחות גרמנית למשתפי פעולה נאצים לא-גרמנים ומגן עליהם מהסגרה למדינתם כדי שניתן יהיה להרשיעם ו/או להענישם.
לדברי עו"ד שונברג:
" ההגנה שהחוק הגרמני מעניק לפושע המלחמה המורשע הזה שמאפשרת לו לחיות ללא דאגות בגרמניה, היא עלבון לחוק ולערכים אנושיים, ועל ידי מיזעור פשעי השואה היא מעבירה מסר שלילי לחברה המודרנית. אנו מצפים מממשלתנו לקחת חלק פעיל יותר במאמצים להביא לדין פושעים נאצים וזה בדיוק סוג המקרים בהם מעורבות ישראל יכולה להיות משמעותית ביותר".

דר' אפרים זורוף, צייד הנאצים ומנהל מרכז ויזנטל בישראל בירך על היוזמה והוסיף: "כישלונה של גרמניה עד כה להעמיד את פאבר לדין או להסגירו להולנד הוא שערורייה וחובה לתקן זאת מהר ככל האפשר, כל עוד ניתן להשיג צדק."
כמו כן נתמכה העצומה על ידי מרכז הארגונים של ניצולי השואה ועל ידי יד ושם.

למידע נוסף נא להתקשר לטל. 7214156-050 (דר' זורוף) או 6242458-02 (שונברג)

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com


05.08.2010  
150 RECHTSANWÄLTE AUS JERUSALEM FORDERN ISRAELISCHE REGIERUNG DAZU AUF, IM FALL FABER DRUCK AUF DEUTSCHLAND ZU MACHEN - DER VERURTEILTE NIEDERLÄNDISCHE SS-TÄTER GENIESST SEINEN LEBENSABEND IN INGOLSTADT/BAYERN

Jerusalem. 150 örtliche Rechtsanwälte fordern in einer Eingabe die israelische Regierung dazu auf, in Deutschland rechtliche Schritte gegen den SS-Vollstrecker Klaas Faber zu erwirken, der in Freiheit in Ingolstadt lebt. Die Petition wurde gestern dem israelischen Justizminister Yaakov Ne’man übergeben. Initiator der Aktion ist der Anwalt David Schonberg. Er brachte den Ärger der Anwälte darüber zum Ausdruck, dass Faber, der in den Niederlanden für mehrere Morde zum Tode verurteilt wurde, seit Jahrzehnten unbestraft in Deutschland leben kann. Faber war 1952 nach Deutschland geflohen, das Todesurteil wurde später in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Mehrere niederländische Auslieferungsersuchen wurden in Deutschland abgelehnt. Mit der Beschwerde wollen die Anwälte die Bemühungen des Simon Wiesenthal Centers, Faber zur Verantwortung zu ziehen, unterstützen. Und man erhofft sich eine aktive Unterstützung der Aktion durch die israelische Regierung. Die Petition ruft die israelische Regierung auch dazu auf, die deutsche Regierung dazu zu bringen, Rechtsnormen wie den so genannten „Führerbefehl“ von 1943 zu ändern, der nichtdeutschen Kollaborateuren zur deutschen Staatsbürgerschaft verhilft und sie so vor einer Auslieferung in ihre Heimatländer schützt, wo sie rechtskräftig verurteilt worden sind.
Rechtsanwalt Schonberg: „Der Schutz, den das deutsche Recht diesem verurteilten Kriegsverbrecher gewährt, der ihm ein ruhiges Leben in Deutschland ermöglicht, ist eine Verletzung des Rechts und der menschlichen Werte und eine Verharmlosung der grausamen Verbrechen des Holocaust. Das ist ein schädliches Signal für die moderne Gesellschaft. Wir erwarten, dass unsere Regierung bei den Bemühungen um eine Bestrafung von NS-Tätern eine aktivere Rolle spielt.“
Der Leiter des Wiesenthal Centers in Jerusalem und Nazijäger Dr. Efraim Zuroff begrüßte die Initiative und fügte hinzu, dass „das Scheitern eines Prozesses gegen Faber in Deutschland und einer Auslieferung nach Holland ein Unrecht ist, das so schnell wie möglich korrigiert werden muss, so lange noch Gerechtigkeit erreicht werden kann.“ Die Petition wird auch unterstützt von der Organisation der Holocaust-Überlebenden und von Yad Vashem.

Rückfragen: 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

August 5, 2010  
150 JERUSALEM LAWYERS URGE ISRAELI GOVERNMENT TO DEMAND THAT GERMANY TAKE LEGAL ACTION AGAINST CONVICTED DUTCH SS HIT MAN KLAAS FABER CURRENTLY LIVING UNPUNISHED IN INGOLSTADT, BAVARIA

Jerusalem-A petition signed by 150 local lawyers calling upon the Israeli government to urge Germany to take legal action against convicted Nazi SS executioner Klaas Faber, who is currently residing unpunished for his crimes in Ingolstadt, Bavaria, was submitted late yesterday to the office of Israeli Justice Minister Yaakov Ne’eman. The petition, which was initiated and organized by Advocate David Schonberg, expressed the lawyers’ sense of outrage that Faber, who was sentenced to death in Holland for a string of murders he carried out in the service of the SS but who escaped to Germany in 1952, has been living unprosecuted and unpunished in Germany for decades, despite several requests from the Dutch government for his extradition to serve his sentence, which had been commuted in the late 40’s to life imprisonment. The petition was submitted in support of the ongoing efforts of the Simon Wiesenthal Center to bring Faber to justice, and to enlist the active support of the Israeli government in this case. It also calls for the Israeli government to urge Germany to cancel any existing laws, such as the infamous “Fuhrer befehl”, which granted German citizenship to local non-German Nazi collaborators and protected them from extradition to their countries of origin to face prosecution and/or punishment.
According to Advocate Schonberg: “The protection that German law accords this convicted war criminal, enabling him to live untroubled in Germany is an affront to law and human values, and by its belittling of the enormity of the holocaust’s crimes, provides a harmful message to modern society. We expect our government to take a more active role in the efforts to bring Nazi war criminals to justice and this is exactly the type of case where Israel’s involvement can prove of critical assistance”.
The Wiesenthal Center’s chief Nazi-hunter Dr. Efraim Zuroff welcomed the initiative and added that “Germany’s failure hereto to put Faber on trial or return him to Holland are a travesty which must be corrected as quickly as possible, while justice can still be achieved.” The petition also has the support of the Center of Organizations of Holocaust survivors and Yad Vashem.

For more information call 00-972-50-7214156 (Zuroff) or 02-624-2458 ( Schonberg)

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

27.07.2010  
WIESENTHAL CENTER: TOD DES NS-POLIZEIOFFIZIERS ERICH STEIDTMANN MACHT JAHRZEHNTELANGES SCHEITERN VON ERMITTLUNGEN GEGEN NS-TÄTER IN DEUTSCHLAND DEUTLICH

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center brachte heute seine Enttäuschung angesichts des Todes des des SS-Führers und Polizeihauptmanns Erich Steidtmann zum Ausdruck, der während des II. Weltkriegs als Offizier mehrerer Polizeibataillone am nationalsozialistischen Massenmord an Juden in Osteuropa beteiligt war, aber nicht für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wurde. In einer Stellungnahme, die heute vom Leiter des Jerusalemer Büros des Centers, Dr. Efraim Zuroff veröffentlicht wurde, heißt es, dass Steidtmanns Tod jahrzehntelange Versäumnisse der deutschen Justiz bei den Ermittlungen in diesem Fall belegt. Schon in den 1960er Jahren war mehrfach gegen ihn ermittelt worden, die Verfahren wurden jedoch trotz guter Beweislage eingestellt.
Dr. Efraim Zuroff: „Nur dank der Recherchen des Historikers Dr. Stefan Klemp vom Wiesenthal Center und des Magazins der Süddeutschen Zeitung wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Unglücklicherweise wird es aber nicht mehr zu einem Gerichtsverfahren kommen. Hätten die Staatsanwälte in den 1960er Jahren vernünftig ermittelt, wäre er der Gerechtigkeit nicht entkommen, aber wenigstens starb er nicht in Ruhe und Frieden.“

Rückfragen: 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

July 27, 2010  
WIESENTHAL CENTER: DEATH OF NAZI POLICE BATTALION OFFICER STEIDTMANN UNPROSECUTED REFLECTS DECADES-LONG FAILURE OF GERMAN AUTHORITIES

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center today expressed its frustration and disappointment in the wake of the death earlier this week in Hannover of former Nazi police battalion commander Erich Steidtmann, who led several police battalions which actively participated in the mass murder of numerous Jews in eastern Europe, before he could be prosecuted for his crimes. In a statement issued here today by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center noted that Steidtmann’s death unprosecuted reflected a decades-long failure by the German judicial authorities in his case, which was opened as early as the sixties, but was closed then for lack of evidence.

According to Zuroff:
“It was only thanks to research by the Wiesenthal Center’s Dr. Stefan Klemp and the Sueddeutsche Zeitung Magazine that the case against Steidtmann was reopened, but unfortunately it will never come to court nor will Steidtmann ever be punished. Had the prosecutors done their job properly in the sixties, he would not have escaped justice, but at least he did not die in peace and tranquility.”

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com

March 23, 2010

 

WIESENTHAL CENTER: TODAY’S CONVICTION OF HEINRICH BOERE
IS PROOF THAT NAZI WAR CRIMINALS
CAN STILL BE HELD ACCOUNTABLE

Jerusalem – The Simon Wiesenthal Center expressed deep satisfaction in the wake of the conviction today of Dutch Nazi war criminal Heinrich Boere in a court in Aachen, Germany. Boere, who served in the Dutch “Silbertanne” SS murder squad, was sentenced to life imprisonment for the murder of three Dutch civilians suspected by the Nazis of hiding Jews and/or helping the resistance. In a statement issued in Jerusalem, the Center’s chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, praised the efforts of prosecutor Ulrich Maas and noted the significance of the trial which proved that Holocaust perpetrators could still be held accountable for their crimes.

According to Zuroff:

“The conviction of Boere, who volunteered to join the SS and openly admitted the crimes he committed is an important reminder that the overwhelming majority of the murderers of the Holocaust did so willingly and without any coercion whatsoever. Despite the passage of decades, this trial clearly shows that Nazi war criminals can still be brought to justice if there is political will to do so, which unfortunately is not the case in most European countries.”

For more information call 00-972-50-7214156
www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com


October 28, 2009

 

WIESENTHAL CENTER WELCOMES OPENING IN AACHEN, GERMANY OF TRIAL OF FORMER SS HITMAN HEINRICH BOERE-NUMBER 6 ON SWC WANTED LIST

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center welcomed the opening today in Aachen, Germany of the trial of former Dutch Nazi SS executioner Heinrich Boere who is accused of the murder of three Dutch civilians during World War II as a member of the “Silbertanne” SS execution squad which operated in the Netherlands. In a statement issued today in Jerusalem by it chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center noted that Boere, who escaped to Germany soon after the war, had been sentenced to death by a Dutch court in 1949 but had been spared extradition due to the fact that he had been granted German citizenship on the basis of his collaboration with the Nazis during World War II.

According to Zuroff:
“The prosecution of Heinrich Boere sends a very powerful message that the passage of time in no way diminishes the guilt of the murderers and that elderly age should not protect the killers of innocent civilians. Boere’s victims and their families are just as worthy of obtaining justice today as they were right after he committed his crimes.

“We commend the German prosecutors, and particularly Ulrich Maass of Dortmund, for their determination to bring Boere to justice, and hope that the recent intensification by the German judicial authorities of the efforts to hold Nazi war criminals accountable will be continued and produce results in similar cases such as those of Dane Soeren Kam (#4) and Dutchman Klaas Carl Faber (#5).”

For more information call 00-972-50-7214156
www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com


August 13, 2009  
Wiesenthal Center Urges German Authorities to Prevent Flight
of Convicted Nazi War Criminal Josef Scheungraber

Jerusalem – The Simon Wiesenthal Center today urged the German judicial authorities to take all necessary measures to prevent the escape of Nazi war criminal Josef Scheungraber who was convicted two days ago in Munich for his role in the murder of civilians in Falzano di Cortona, Italy in June 1944. In a statement issued in Jerusalem by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center pointed to Scheungraber’s derisive comments in the wake of his verdict which he called “a swindle” and noted that other Nazi criminals even older than Scheungraber, like Croatian Milivoi Ašner, had successfully escaped justice by fleeing their county of origin.

According to Zuroff:

“Given Scheungraber’s contempt of the court and its verdict, one cannot rule out an escape attempt to a country which will be less inclined to see that he is held accountable for his crimes. We therefore urge the German authorities to take whatever measures are necessary to ensure that he will not escape punishment.”

For more information call 00-972-50-7214156
www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com


13.08.2009  
WIESENTHAL CENTER: DEUTSCHE BEHÖRDEN SOLLEN FLUCHT DES VERURTEILTEN NS-KRIEGSVERBRECHERS JOSEF SCHEUNGRABER VERHINDERN

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center hat heute die deutschen Behörden dazu aufgefordert, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine mögliche Flucht des verurteilten NS-Kriegsverbrechers Josef Scheungraber zu verhindern. Scheungraber war wegen seiner Beteiligung an der Ermordung von Zivilisten in Falzano di Cortona im Juni 1944 verurteilt worden. In einer Stellungnahme wies der Direktor des Wiesenthal Centers in Jerusalem, Dr. Efraim Zuroff, auf Scheungrabers abfällige Kommentare zu dem Urteil hin, das er als „Schwindel“ bezeichnete und das Gericht zudem als „Saustall“ titulierte. Ferner nannte Zuroff das Beispiel des kroatischen Kriegsverbrechers Milivoj Asner, der 2005 im Alter von 92 Jahren von Kroatien nach Österreich geflohen war, wo er seitdem seinen Lebensabend genießt. Obwohl älter als Scheungraber, gelang ihm die Flucht.

„Angesichts Scheungrabers Beschimpfung des Gerichts und des Urteils kann es nicht ausgeschlossen werden, dass auch er in ein Land fliehen will, das nicht so großen Wert auf die Strafverfolgung von NS-Verbrechern legt. Deswegen fordern wir die deutschen Behörden dazu auf, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, damit er seiner gerechten Strafe nicht entgeht“, so Zuroff.

Dr. Efraim Zuroff
Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156
www.operationlastchance.org
www.wiesenthal.com


11 באוגוסט 2009  
מרכז שמעון ויזנטל מברך על ההרשעה וגזר הדין של פושע המלחמה הנאצי
יוסף שונגראבר (Josef Scheungraber); משבח את המאמץ המחודש
של רשויות החוק בגרמניה להעמיד לדין את פושעי מלחמת העולם השניה

ירושלים - מרכז שמעון ויזנטל בירך היום על החלטתו של בית המשפט במינכן להרשיע את קצין הוורמכט לשעבר, סגן יוסף שונגראבר על חלקו בעשרה מקרי רצח בעת הוצאה להורג של אזרחים בפאלזאנו די קורטונה, איטליה ביוני 1944.
בהודעה שהוציא צייד הנאצים ומנהל מרכז ויזנטל בישראל, דר' אפרים זורוף, שיבח המרכז את המאמצים המחודשים של רשויות החוק בגרמניה להעמיד לדין את פושעי מלחמת העולם השנייה ועמד על חשיבותם של משפטים אלה:

לדברי זורוף:

"גזר הדין שניתן היום נותן תוקף מחודש לעקרונות החשובים שהזמן החולף אינו ממעיט מאשמתם של הפושעים ושגיל מבוגר לא יכול להוות הגנה חוקית לרוצחים. בהקשר לכך, קורבנות פאלזאנו די קורטונה ראויים לכך שרוצחיהם ייענשו היום לא פחות מאשר אילו היו נענשים בשנת 1944."

למידע נוסף נא להתקשר לטל. 7214156-050


August 11, 2009  
Wiesenthal Center Welcomes Conviction and Punishment of Nazi War Criminal Josef Scheungraber; Praises Renewed Efforts by German Judiciary to Prosecute World War II Criminals

Jerusalem – The Simon Wiesenthal Center welcomed the conviction today in a Munich court of former Wehrmacht lieutenant Josef Scheungraber on ten counts of murder for his role in the reprisal executions of civilians in Falzano di Cortona, Italy in June 1944. In a statement issued by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center praised the renewed efforts of the German judiciary to prosecute World War II criminals and noted the importance of these trials.

According to Zuroff:

“Today’s verdict reinforces the critical principles that the passage of time in no way diminishes the guilt of the perpetrators and that elderly age should not serve as a legal protection for murderers. In this regard, the victims of Falzano di Cortona are just as deserving today that their killers be punished as they were in 1944.”

For more information call 00-972-50-7214156


7.7.2009  
NS-VERBRECHER HEINRICH BOERE KANN DOCH VOR GERICHT GESTELLT WERDEN - WIESENTHAL-CENTER SEHR ZUFRIEDEN

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center hat heute die Entscheidung begrüßt, wonach der in den Niederlanden bereits verurteilte NS-Täter Heinrich Boere nun doch in Deutschland zur Verantwortung gezogen werden kann. Der Leiter des Wiesenthal-Zentrums in Jerusalem, Dr. Efraim Zuroff, sagte, es sei wichtig, dass Heinrich Boere angesichts seines hohen Alters möglichst schnell vor Gericht gestellt wird.

Die Zentralstelle bei der Staatsanwaltschaft Dortmund für die Bearbeitung von NS-Verbrechen hat gegen Heinrich Boere Anklage wegen dreifachen Mordes erhoben. Als Angehöriger der Waffen-SS hatte Boere in den Niederlanden drei Männer erschossen. In seiner Heimat war er deswegen zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Als deutscher Staatsbürger wird er nicht ausgeliefert, das holländische Urteil wird in Deutschland nicht vollstreckt. Ein Gutachter hatte ihn Anfang dieses Jahres für verhandlungsunfähig erklärt, das Landgericht Aachen einen Prozess abgelehnt. Diese Entscheidung wurde nun durch das Oberlandesgericht in Köln revidiert.

Dr. Efraim Zuroff
Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156
www.operationlastchance.org
www.wiesenthal.com


19.3.2009  
WIESENTHAL CENTER ERSTATTET ANZEIGE BEIM BERLINER
GENERALSTAATSANWALT: WER SAGT IM FALL HEIM DIE UNWAHRHEIT?

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center hat heute beim Generalstaatsanwalt in Berlin Anzeige erstattet. Hintergrund sind die unerklärlichen Widersprüche in Aussagen zur Frage, ob der ehemalige KZ-Arztes Dr. Aribert Heim noch lebt oder schon tot ist. Während sein Sohn Rüdiger im Februar im ZDF erklärt hatte, sein Vater sei bereits 1992 in Ägypten verstorben, ist derzeit beim Bundesfinanzhof immer noch ein Verfahren anhängig, bei dem die Frage geklärt werden soll, ob Dr. Aribert Heim Kapitalertragssteuern für sein Berliner Millionenvermögen zahlen muss.

„Der Bundesfinanzhof geht scheinbar davon aus, dass Heim noch lebt“, so Dr. Efraim Zuroff, Leiter des Wiesenthal Centers in Jerusalem. Wäre er schon tot, dann wäre eine Klage, wie sie die Rechtsanwälte Heims betreiben, wohl unzulässig. Tatsächlich wurde für die Verhandlung des Berliner Finanzgerichts in Sachen Heim vom 8. Juni 2001 Folgendes protokolliert: „Laut Aussage des Anwalts von Dr. Heim (RA Dr. Hoepfner) hat der Bevollmächtigte Dr. Steinacker regelmäßig Kontakt mit dem sich im Ausland befindlichen Dr. Heim.“ Im Berliner Urteil heißt es dazu: „Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat der Prozessvertreter des Klägers sich zwar auf das Zeugnis des bevollmächtigten inländischen Rechtsvertreters des Klägers (Dr. Steinacker, Frankfurt) bezogen, der regelmäßig Kontakt mit dem im Ausland befindlichen Kläger unterhalten solle.“

Das Wiesenthal Center dazu: „Wenn Dr. Heim tatsächlich 1992 in Ägypten verstorben sein sollte, dann kann sein Anwalt Steinacker nicht regelmäßig mit ihm Kontakt gehalten haben.“ Es bestehe der Verdacht auf Falschaussage. Angesichts des großen öffentlichen Interesses, welches dieser Fall auf sicht zieht, hält das Wiesenthal Center nicht nur eine Klärung der Frage für dringend erforderlich, wie die Aussage der Anwälte vor Gericht rechtlich zu bewerten ist, sondern auch des gesamten Sachverhaltes vor dem Hintergrund der Fernsehberichterstattung über den angeblichen Tod Heims.

Dr. Efraim Zuroff: „Verhandelt die bundesdeutsche Justiz hier seit 8 Jahren über einen Toten, weil behauptet wurde, er lebe noch, oder sind die Strafverfolgungsbehörden sind in diesem Jahr belogen worden, als behauptet wurde, Dr. Aribert Heim sei 1992 verstorben?“

Dr. Efraim Zuroff
Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156
www.operationlastchance.org
www.wiesenthal.com


11.3.2009  
WIESENTHAL CENTER BEGRÜSST SPÄTEN HAFTBEFEHL GEGEN DEMJANJUK

Jerusalem. Nachdem das Simon Wiesenthal Center heute zunächst seine tiefe Besorgnis wegen der andauernden Verzögerungen beim Auslieferungsverfahren des ehemaligen Wachmanns im Todeslager Sobibor, Ivan Demjanjuk, zum Ausdruck gebracht hatte, begrüßt es jetzt die Entscheidung des Münchener Amtsgerichts, wonach endlich ein Haftbefehl gegen Demjanjuk erlassen wurde.
Das Wiesenthal Center hatte die „Verzögerungen“ durch die bayerische Justiz kritisiert. Die Staatsanwaltschaft München hatte zunächst die Zuständigkeit abgelehnt. Dann war ein umfangreiches gutachterliches Verfahren eingeleitet worden. Jetzt drängt der Leiter des Wiesenthal Centers in Jerusalem, Dr. Efraim Zuroff, darauf, dass Demjanjuks Auslieferung „schnell“ in die Wege geleitet wird und es nicht weitere Verspätungen gibt.

Dr. Efraim Zuroff
Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156
www.operationlastchance.org
www.wiesenthal.com


March 11,2009  
WIESENTHAL CENTER DEEPLY CONCERNED REGARDING DELAYS IN DEMJANJUK EXTRADITION TO GERMANY;URGES BAVARIAN OFFICIALS TO EXPEDITE CASE

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center today expressed deep concern regarding the continuous delays in the exrtraditon of former Sobibor death camp guard Ivan Demjanjuk from the United States to Germany to stand trial for his complicity in the murder of 29,000 Jews in that camp. In a letter sent today to leading Bavarian officials Governor Horst Seehofer and provincial Justice Minister Dr. Beate Merk, as well as the attorneys in charge of the case, by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efarim Zuroff, the Center noted that Germany's Zentrale Stelle, which investigates Nazi war crimes had completed its examination of the Demjanjuk case months ago and had unequivocally recommended his extradition and prosecution in Munich, but the Bavarian judicial authorities had still not taken the necessary measures to bring Demjanjuk to justice.

According to Zuroff:
" The passage of time in no way diminishes the guilt of the perpetrators and in a case like this, of a mass murderer who shares responsibility for the annihilation of so many innocent victims, it is especially important that he be brought to trial as quickly as possible, while justice can still be achieved.

" In that respect, the Bavarian judicial authorities and the court in Munich have an important opportunity to send a very powerful message about the necessity of pursuing Holocaust perpetrators and holding them accountable for their crimes, a message which continues to be timely and important throughout the world even, and perhaps especially, today.

" We therefore urge you to take whatever steps are necessary to help expedite the extradition to Germany of Ivan Demjanjuk to to face trial in Munich at the earliest possible date."

Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156


February 11,2009  
WIESENTHAL CENTER CALLS UPON GERMAN FOREIGN MINISTRY TO INVESTIGATE ITS FAILURE TO FIND MOST WANTED NAZI WAR CRIMINAL DR. ARIBERT HEIM IN EGYPT

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center today called upon the German Foreign Ministry to fully investigate the failure of its representatives to report the whereabouts in Egypt of the world's most wanted Nazi war criminal Dr. Aribert Heim and thereby facilitate his capture. In the wake of the recent findings by the New York Times and German Channel Two ZDF which prove that Heim submitted an application to extend his stay in Egypt in 1981, it is clear that representatives of the German Embassy in Cairo most likely were aware of the Nazi war criminal's residence in Egypt as early as that year, but apparently failed to report this fact to the German judicial authorities, despite the existing arrest warrant for Heim's arrest. It is also possible that local German diplomats may have been informed of Heim's demise, if he did indeed die in Egypt in 1992, a fact which, in the Center's opinion, has still not been conclusively proven.

In a statement issued here today by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center called for a thorough investigation by the Foreign Ministry of the role of its Cairo Embassy during the more than three decades that Heim apparently lived in Egypt, along with numerous other Nazi war criminals who were never brought to justice.

According to Zuroff:
" One of the points that was clearly proven in the NYT and ZDF report was that Heim definitely lived in the Egyptian capital for a fairly lengthy period and thus there is a high liklihood that officials of the local German embassy might have been well-aware of his whereabouts. This should be an important element of a serious investigation of the failure of German officials to capture Heim as well as numerous other Nazi war criminals who found refuge in Egypt after World War II.'' Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156
www.operationlastchance.org


11.02.2009  
WIESENTHAL CENTER: DEUTSCHES AUSSENMINISTERIUM SOLL SEIN VERSAGEN BEI DER FAHNDUNG NACH ARIBERT HEIM UNTERSUCHEN

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center hat heute das deutsche Außenministerium dazu aufgefordert, das Versagen seiner Mitarbeiter bei der Fahndung nach Aribert Heim in Ägypten zu untersuchen. Der wegen mehrfachen Mordes gesuchte KZ-Arzt und SS-Führer hatte jahrelang in Ägypten gelebt, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen gehabt hätte. Dabei belegen die jüngsten Recherchen des ZDF und der New York Times, dass die deutsche Botschaft bei der Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung in Kairo im Jahre 1981 höchstwahrscheinlich davon erfuhr, dass er in Kairo lebte. Das Dokument trägt seine deutsche Passnummer und vermerkt seine deutsche Staatsangehörigkeit. Den Beamten hätte eigentlich auffallen müssen, dass Heim zur Fahndung ausgeschrieben war.
Spätestens beim angeblichen Tod von Aribert Heim im Jahre 1992 hätte die Botschaft in Kairo wach werden müssen. Wenn die Angaben der Zeugen stimmen, dann wurde ein Vertreter der Botschaft ans Sterbebett von Aribert Heim gerufen. Seine Aufgabe wäre es gewesen, den Todesfall zu registrieren. Spätestens hier hätte es auffallen müssen, dass es sich bei dem vermutlichen Toten um den wegen Mordes weltweit gesuchten Mann handelte.

In einer Stellungnahme hat der Nazijäger und Leiter des Jerusalemer Büros des Wiesenthal Centers eine gründliche Untersuchung der Rolle der Botschaft in Kairo durch das deutsche Außenministerium verlangt. Es müsse geklärt werden, wie es möglich war, dass Aribert Heim 30 Jahre in Ägypten leben konnte, obwohl er seine Identität nur dürftig verschleiert hatte. Neben Heim lebte eine ganze Reihe von anderen NS-Verbrechern in Ägypten.

Dr. Efraim Zuroff: „Die Recherchen von ZDF und New York Times haben bewiesen, dass Heim für lange Zeit in Ägypten gelebt hat und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Beamten der deutschen Botschaft davon wussten. Diese Fragen müssen dringend aufgeklärt werden. Wie war es möglich, dass Heim unbehelligt in Ägypten leben konnte und dabei mehrfach Besuch von Verwandten erhielt? Die Untersuchung sollte sich auch auf andere NS-Täter erstrecken, die in Ägypten Unterschlupf fanden.“

Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156
www.operationlastchance.org

7.01.2009  
WIESENTHAL CENTER:DECISION TO STOP PROSECUTION OF SS EXECUTIONER BOERE HIGHLIGHTS FAILURES OF GERMAN JUDICIARY TO HOLD NAZI WAR CRIMINALS ACCOUNTABLE

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center today expressed its “deepest frustration” in the wake of a decision by a German court not to proceed on medical grounds with the prosecution of Dutch SS executioner Heinrich Boere, who was finally indicted last year for his role in the murder of three civilians in the Netherlands during World War II. A member of the SS Silbertanne commando, Boere was convicted and sentenced to death in The Hague in 1949, but he escaped to Germany, where he lived unprosecuted for decades.

In a statement issued here today, the Center’s chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, severely criticized the German judiciary’s failure in this and many similar cases of non-German Nazi collaborators, who committed terrible crimes in their native countries and were able to escape justice by fleeing to Germany, where they had been granted citizenship by order of Hitler. Zuroff also emphasized the failure of the German authorities to give the cases of Holocaust perpetrators the priority they deserved, which would have significantly reduced the number of suspects spared for reasons of ill health.

According to Zuroff:
“The case of Heinrich Boere is a perfect example of all the failures of German justice in holding Nazi war criminals accountable. For years, the Dutch authorities asked for him to be returned to the Netherlands or be tried in Germany to no avail. Had this case been given the priority it deserved, Boere would have been in jail long before he was able to escape justice on medical grounds.”

For more information call 00-972-50-7214156
www.operationlastchance.org


7.01.2009  
WIESENTHAL CENTER: ENTSCHEIDUNG ZUGUNSTEN DES SS-VOLLSTRECKERS BOERE DOKUMENTIERT DAS SCHEITERN DER DEUTSCHEN JUSTIZ BEI DER STRAFVERFOLGUNG VON NS-VERBRECHERN

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center hat heute seine „tiefste Frustration“ über die Entscheidung des Schwurgerichts Aachen (NRW) zum Ausdruck gebracht, wonach der holländische SS-Vollstrecker Heinrich Boere wegen Verhandlungsunfähigkeit nicht vor Gericht gestellt wird. Boere war im vergangenen Jahr endlich wegen seiner Teilnahme an der Ermordung von drei Zivilisten in den Niederlanden angeklagt worden. Als Angehöriger des SS-Kommandos „Silbertanne“ hat er Angehörige des Widerstands erschossen. Boere war in Den Haag 1949 in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Aber ihm gelang die Flucht nach Deutschland, wo er bis heute unbestraft lebt.

In einer Stellungnahme übte der Nazijäger und Direktor des Wiesenthal Centers in Jerusalem, Dr. Efraim Zuroff, harte Kritik am Scheitern der deutschen Justiz in diesem und vielen ähnlichen Fällen von nichtdeutschen Nazi-Kollaborateuren, die in ihren Heimatländern grausame Verbrechen verübt hatten und der Gerechtigkeit durch Flucht nach Deutschland entkamen, wo sie aufgrund eines Erlasses von Adolf Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten. Zuroff hob auch das Versäumnis der deutschen Strafverfolgungsbehörden hervor, die diesen Fällen nicht die notwendige Priorität eingeräumt haben, so dass eine hohe Zahl von Beschuldigten wegen ihres hohen Alters und angegriffener Gesundheit straffrei davonkommt.

Efraim Zuroff: „Der Fall Boere ist ein typisches Beispiel für die Versäumnisse der deutschen Justiz bei der Strafverfolgung von NS-Tätern. Für viele Jahre haben die Niederlande seine Auslieferung verlangt, dass eine Strafe in Deutschland vollstreckt wird oder er in Deutschland vor Gericht gestellt wird – ohne Erfolg. Hätte sein Fall die notwendige Aufmerksamkeit zum richtigen Zeitpunkt erhalten, wäre er ins Gefängnis gewandert, lange bevor er der Gerechtigkeit aus gesundheitlichen Gründen entkommen konnte.“

Dr. Efraim Zuroff
Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156
www.operationlastchance.org


10.11.2008  
THE WIESENTHAL CENTER WELCOMES INVESTIGATION OF IVAN DEMJANJUK AND URGES THE GERMAN GOVERNMENT TO EXPEDITE EXTRADITION REQUEST

The Simon Wiesenthal Center today in Berlin has welcomed the announcement of the Zentrale Stelle at Ludwigsburg according to which they have collected enough evidence for an indictment against the presumed mass murderer Ivan Demjanjuk. The Wiesenthal Center expressed the expectation that he is going to be tried in Munich as quickly as possible. (The Zentrale Stelle of Ludwigsburg has passed the case there because Demjanjuks last German residence was near Munich.)

Dr. Efraim Zuroff, director of the Wiesenthal Center in Jerusalem who is actually staying in Berlin, says: "We urge the German Government to expedite this case as quickly as possible so that Demjanjuk can be fully punished for his crimes"

Dr. Efraim Zuroff
Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156
www.operationlastchance.org


10.11.2008  
IWAN DEMJANJUK: DAS WIESENTHAL CENTER BEGRÜSST ERMITTLUNGEN IN LUDWIGSBURG UND FORDERT VON DER BUNDESREGIERUNG SOFORTIGES AUSLIEFERUNGSERSUCHEN

Das Simon Wiesenthal Center hat heute in Berlin die Mitteilung der Zentralen Stelle in Ludwigsburg begrüßt, wonach genügend Beweismaterial für eine Anklageerhebung gegen den mutmaßlichen Massenmörder Iwan Demjanjuk zusammengetragen worden sei. Das Wiesenthal Center brachte die Erwartung zum Ausdruck, dass es möglichst schnell zu einer Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft in München kommt. (Die Zentrale Stelle in Ludwigsburg hat den Fall dorthin abgegeben, weil Demjanjuks letzter deutscher Wohnsitz bei München war.)

Dr.Efraim Zuroff, Leiter des Wiesenthal Centers in Jerusalem, der sich zurzeit in Berlin aufhält, macht darauf aufmerksam, dass die Zeit drängt: „Nun muss die Bundesregierung möglichst schnell ein Auslieferungsersuchen an die USA richten, damit Demjanjuk vor Gericht gestellt werden kann.“

Dr. Efraim Zuroff
Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156
www.operationlastchance.org


July 10, 2008  
Wiesenthal Center Receives New Information on Whereabouts of Most Wanted Nazi War Criminal Dr. Aribert Heim

Puerto Montt, Chile – The Simon Wiesenthal Center announced today that it had already received new information regarding the possible whereabouts of its “Most Wanted” Nazi war criminal Dr. Aribert Heim, in the framework of the launch of the latest stage in its “Operation: Last Chance” project. In a press conference held here today by its chief Nazi hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, and its Latin American director Sergio Widder, the Center's officials stated that since announcing its new ad campaign for “Operation: Last Chance” in Santiago on Tuesday, it had received two important tips regarding the possible whereabouts of Dr. Heim in Chile.

According to Zuroff and Widder:

“The current phase of “Operation: Last Chance” which includes an ad campaign focusing the 315,000 euros reward for information leading to the arrest and prosecution of Dr. Heim and meetings with top police and justice officials in Chile and Argentina to help facilitate the ongoing investigations, will not necessarily lead to Heim’s immediate capture. These steps are designed, however, to put in place the tools which we hope will ultimately lead to his arrest.”


For more information call 00-972-50-7214156


May 28, 2008  
WIESENTHAL CENTER ERHEBT SCHWERE VORWÜRFE GEGEN
BERUFSVERBAND DEUTSCHER INTERNISTEN: SS-ARZT DR. SEWERING GEHÖRT NICHT GEEHRT, SONDERN VOR GERICHT

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center in Jerusalem fordert den Bundesverband Deutscher Internisten dazu auf, seine Ehrung für den Euthanasie-Arzt Hans-Joachim Sewering zurückzunehmen. Der Leiter des Büros, Dr. Efraim Zuroff: „Es ist schon schlimm genug, dass Sewering für seine Beteiligung am nationalsozialistischen Massenmord nicht vor Gericht gestellt worden ist. Noch schlimmer ist es, wenn man einen SS-Mann und Lügner, der der Gerechtigkeit bis heute entkommen ist, trotz seiner Beteiligung an der Euthanasie auch noch ehrt.“

Vor Jahren hatte das Wiesenthal Center die bayerische Justiz dazu aufgefordert, das Beweismaterial gegen Dr. Sewering nicht länger zu ignorieren und ihn vor Gericht zu stellen. Hans-Joachim Sewering hatte in den Kriegsjahren sechs bis acht Patienten der Heilanstalt Schönbrunn schriftlich in die Krankenmord-Anstalt Eglfing-Haar überwiesen.
Drei von ihnen wurden dort ermordet.

Die Ermittlungen gegen Sewering waren eingestellt worden, weil er behauptet hatte, von den Tötungen nichts gewusst zu haben. „Diese Behauptung ist falsch“, so Efraim Zuroff. „Die Schwestern haben von der Ermordung der Kranken gewusst und ausgerechnet der SS-Arzt will es nicht gewusst haben. Das ist lächerlich.“ Die Einstellung der Ermittlungen war ferner damit begründet worden, dass ihm nur Totschlag vorzuwerfen sei. Die Tat sei damit verjährt. „Demnach hätte der Bundesverband der Internisten einen SS-Mann und mutmaßlichen Totschläger geehrt“, sagt Efraim Zuroff. „Ein Skandal sondergleichen.“


Dr. Efraim Zuroff
Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156
www.operationlastchance.org


May 28, 2008  
WIESENTHAL CENTER HARSHLY CRITICIZES THE GERMAN ASSOCIATION OF INTERNISTS: “SS DOCTOR SEWERING DOES NOT DESERVE TO BE HONORED BUT SHOULD BE BROUGHT TO JUSTICE”

Jerusalem – The Simon Wiesenthal Center of Jerusalem today called upon the German Association of Internists (Bundesverband Deutscher Internisten – BDI), to withdraw the medal it recently awarded to Dr. Hans-Joachim Sewering, who was an active participant in the Nazis’ infamous euthanasia program which resulted in the mass murder of at least 100,000 chronically ill, handicapped, and mentally ill civilians.

For years, the Center has been urging the German authorities to prosecute Sewering for his role in killing patients of the Schoenbrunn Hospital as part of the Nazis’ euthanasia program.

In a statement issued today in Jerusalem by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center accused Sewering of lying about his role in the murders and his claim that he did not know what fate awaited his patients.

According to Zuroff:

“In view of the fact that the nurses working with Dr. Sewering knew that the patients sent to the killing center at Eglfing-Haar would very likely be murdered, it is virtually impossible that he had no idea of the fate awaiting them. The honor recently bestowed upon him by the Association of German Internists is an insult to his victims and their families, and is incomprehensible in the light of his record. How can a doctor who sent innocent patients to their death be honored for his medical achievements?”

For further information: Call 972-50-721-4156.
www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com


December 17, 2007  
WIESENTHAL CENTER’S CHIEF NAZI-HUNTER ZUROFF: STEIDTMANN CASE IS YET ANOTHER PROOF OF THE RELATIVE FAILURE OF GERMANY TO ADEQUATELY PROSECUTE HOLOCAUST PEPETRATORS

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center’s chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, responded today to a decision by a Leipzig court to allow the publication of a memoir by a Gestapo secretary in which she mentioned her former lover Erich Steidtmann, whose service as an officer in a unit which carried out killing operations in the Warsaw Ghetto was thereby exposed, as another proof of the relative failure of the German judicial authorities to bring Holocaust perpetrators to justice in the Federal Republic.

In a statement issued here today, the veteran Nazi-hunter pointed out that in the wake of Steidtmann’s futile efforts to block the publication of the book, his lies regarding his service in the Warsaw Ghetto were exposed, as was the failure of the German judiciary to adequately investigate his case. “It appears that among other things, Steidtmann claimed that he had fought against 400 German deserters who joined the ghetto fighters against the Nazis, a claim that is patently untrue and should immediately have aroused the suspicions of the German investigators. Instead, his self-serving false version of the events was apparently accepted and led to the decision not to prosecute him,” said Zuroff, who also noted the unusually-extensive coverage of the case which stemmed in his opinion “from the prurient interest of the media rather than the failure of the German judiciary to prosecute Steidtmann.”

For further information: Call 972-50-721-4156.
www.operationlastchance.org
www.wiesenthal.com


18. Oktober 2007  
WIESENTHAL CENTER: MASSAKER VON RECHNITZ NEU AUFROLLEN

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center in Jerusalem verlangt eine neue Untersuchung des Massakers von Rechnitz/Österreich, bei dem im Ende März 1945 etwa 180 Juden erschossen worden sind. Dr. Efraim Zuroff, Leiter des Centers in Jerusalem: „Der Massenmord ist nie wirklich aufgeklärt, die Ermittlungsverfahren sind unter zum Teil merkwürdigen Umständen eingestellt worden.“ more...


15. Oktober 2007  
NAZI-JÄGER EFRAIM ZUROFF VOM SIMON WIESENTHAL CENTER:
SUCHE NACH „DR . TOD“ (ARIBERT HEIM) GEHT WEITER -
310.000 EURO BELOHNUNG AUSGESETZT!

Jerusalem. Der Nazijäger des Simon Wiesenthal Centers, Dr. Efraim Zuroff, Leiter des Büros in Jerusalem, hat heute die Behauptungen des Buchautoren Danny Baz über den angeblichen Tod des KZ-Arzts Aribert Heim („Dr. Tod“) als „pure Fantasie“ bezeichnet. Der ehemalige israelische Offizier Danny Baz hatte behauptet, er habe Anfang der 1980er Jahre in den USA an der Tötung von Dr. Aribert Heim teilgenommen. Baz stellt seine Behauptungen in einem Buch auf, das jetzt in Frankreich unter dem Titel „Ni oubli, ni pardon, la traque du dernier Nazi“ erscheinen soll. more...


October 14, 2007  
WIESENTHAL CENTER’S CHIEF NAZI-HUNTER EFRAIM ZUROFF:
“ THE SEARCH FOR ‘DR. DEATH’ (ARIBERT HEIM) CONTINUES;PRIZE OFFERED STANDS AT 310,000 EUROS”

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center’s chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, today dismissed as “pure fantasy” the claims by former Israeli colonel Danny Baz that he had participated in the early eighties in the execution in the United States of notorious Nazi war criminal Dr. Aribert Heim (“Dr.Death”), who is wanted for the murder of hundreds of inmates of the infamous Mauthausen concentration camp in Austria. Baz makes his claims in a book scheduled for publication in France this week under the title Ni oubli, ni pardon; la traque du dernier Nazi [Not Forgotten or Forgiven; On the trail of the last Nazi]. more...


September 3, 2007  
DEUTSCHLAND ERHÄLT ERSTMALS NOTE MANGELHAFT BEI DER VERFOLGUNG VON NAZI-MÖRDERN IM JAHRESBERICHT DES WIESENTHAL CENTERS ZUR STRAFVERFOLGUNG VON NS-TÄTERN WELTWEIT

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center Center hat heute seinen sechsten Jahresbericht über die weltweite Strafverfolgung von Nazi-Verbrechern vorgelegt. Der Bericht untersucht den Zeitraum vom 1. April 2006 bis 31. März 2007. Er vergibt Noten von A (höchste) bis F für die Bemühungen von mehr als drei dutzend Ländern, in denen entweder NS-Verbrechen passiert sind oder die nach dem II. Weltkrieg Holocaust Täter aufgenommen haben. more...


September 3, 2007  
For First Time Ever Germany Gets Failing Grade in Wiesenthal Center 2007 Annual Report on Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi War Criminals

Jerusalem - The Simon Wiesenthal Center today released the full text of its sixth Annual Status Report on the Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi War Criminals, which covers the period from April 1, 2006 until March 31, 2007 and awarded grades ranging from A (highest) to F to evaluate the efforts and results achieved by more than three dozen countries which were either the site of Nazi crimes or admitted Holocaust perpetrators after World War II. more...


July 13, 2007  
Wiesenthal Center Welcomes Decision By Austrian Government To Offer 50,000 Euros Reward For Information Leading To Arrest Of Number One And Number Two Most Wanted Escaped Nazi War Criminals Alois Brunner and Dr. Aribert Heim

Jerusalem - The Simon Wiesenthal Center welcomed the announcement made public today by the Austrian Justice Ministry on its official website, that it was offering the sum of 50,000 euros for information which would lead to the capture of the number one and number two "Most Wanted" escaped Nazi war criminals Alois Brunner and Dr. Aribert Heim. Brunner, who was last seen alive in 2001 in Syria, where he has enjoyed the full protection of the Syrian government for decades, was responsible for the deportation to death camps of 128,500 Jews from Austria [47,000], Greece [44,000], France [23,500], and Slovakia [14,000]. Heim, whose current whereabouts are unknown but is presumed to be living in Spain or South America, murdered hundreds of inmates of the Mauthausen concentration camp by injecting phenol into their hearts.

 In early 2006, the Center's chief Nazi-hunter, Israel director, Dr. Efraim Zuroff, met in Vienna with the Austrian ministers of justice and the interior to ask the Austrian government to match the prize of 130,000 euros being offered by the German government for information leading to the capture of Heim which the Wiesenthal Center had matched. Thus the Austrian prize brings the reward being offered for information which will facilitate the arrest of Heim to a total of 310,000 euros.

Zuroff noted that in the past financial rewards offered for assistance in the capture of Nazi war criminals had proven critical, as in the case of notorious camp commander Josef Schwammberger whose arrest in Argentina was facilitated by a similar reward offered by the German government.

According to Zuroff:

" We congratulate the Austrian authorities for joining in the important efforts to bring these leading Nazi war criminals to justice and hope that the added prize money will help make the difference in their apprehension. The passage of time in no way diminishes the crimes committed by Brunner and Heim and therefore their prosecution remains just as important, if not even more important, today than it would have been years ago."

For more information please contact: 972-51-214-156

June 28, 2007  
ON BIRTHDAY OF AUSTRIAN-BORN NAZI WAR CRIMINAL, WIESENTHAL CENTER URGES AUSTRIAN GOVERNMENT TO PARTICIPATE IN REWARD OFFERED FOR CAPTURE OF DR. ARIBERT HEIM-„DR. DEATH“ OF MAUTHAUSEN

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center today reissued its call to the Austrian government to join with the German authorities and the Wiesenthal Center in the financial reward currently being offered to solicit information which would lead to the capture and trial of escaped Nazi war criminal Dr. Aribert Heim, who murdered hundreds of inmates with lethal injections of phenol to the heart in the Mauthausen concentration camp in Austria in1941.

In a statement issued today in Jerusalem, the Center’s chief Nazi-hunter Israel director Dr.Efraim Zuroff noted that almost a year and a half had passed since his meetings in Vienna with the Austrian ministers of justice and the interior, both of whom stated that the government’s participation in such a reward was legally possible, yet despite the passage of so much time on a matter of such urgency, no answer had yet been received.

According to Zuroff:
„Today, probably somewhere in South America, Dr. Aribert Heim will be celebrating his birthday, very-satisfied with the fact that he has already eluded justice for 45 years. (He was about to be prosecuted in West Germany in 1962, when he disappeared.) In meetings this week with the special German police task force to capture Heim, we were reinforced in our belief that he is still alive and under these circumstances, the enlargement by the Austrian government of the reward for his capture can be of considerable help in bringing him to justice. I therefore urge the Austrian authorities to join in this initiative as quickly as possible and thereby considerably increase the chances that this arch murderer will finally be held accountable for his crimes.“

For more information please contact: 972-51-214-156

June 19, 2007

 
Wiesenthal Center Welcomes Decision to Deny Nazi War Criminal Priebke the Right to Work; Urges His Incarceration in Jail Rather than House Arrest

Jerusalem – The Simon Wiesenthal Center today welcomed the decision yesterday by military judge Isacco Giorgio Guistiniani suspending the permission granted last week to convicted Nazi war criminal Erich Priebke to go to work in his lawyer’s office in Rome.

In a statement issued in Jerusalem, the Center’s chief Nazi-hunter Israel director Dr. Efraim Zuroff reiterated the Center’s ironclad opposition to the granting of any privileges to convicted Nazi war criminals. “Unrepentant Nazi murderers do not deserve any privileges, consideration or sympathy, regardless of their age. People who executed civilians and had no mercy on their innocent victims do not deserve to be treated with kindness,” said Zuroff.

According to Zuroff:

“Yesterday’s photo of Priebke on the back of a scooter on the streets of Rome on his way to work was a shocking reminder of the practical implications of last week’s decision. If anything, it shows that Priebke is healthy enough to be incarcerated in jail (rather than under his current house arrest) and we strongly
urge the Italian authorities to consider such a step.”

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org www.wiesenthal.com


June 13, 2007

 
Wiesenthal Center on Decision to Allow Convicted Nazi War Criminal Erich Priebke to Work: "Outrageous, Senseless and Insensitive"

Jerusalem – The Simon Wiesenthal Center today harshly criticized the decision taken yesterday by an Italian military judge to allow convicted Nazi war criminal Erich Priebke to work despite his being under house arrest for his role in the murder of three hundred and thirty-five Italian civilians in the Ardeatine caves outside Rome in March 1944.

In a statement issued in Jerusalem by its chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, the Center categorizd the decision as ”outrageous, senseless, and insensitive.”

According to Zuroff:

”Any decision which grants privileges to a convicted and unrepentant Nazi war criminal like Priebke is outragous because it is based on a totally false assumption that as an elderly person Priebke deserves a measure of sympathy and even privileges. But the passage of time in no way diminishes the guilt of Holocaust perpetrators and people like him, who had no mercy for their victims, do not deserve any sympathy themselves. The decision is senseless since there is no basis to grant Priebke privileges and the fact that he has reached an elderly age does not turn a murderer into Righteous Gentile. It is insensitive since it insults the family and friends of those murdered by Priebke and his cohorts.”


22. Mai 2007

 
WIESENTHAL CENTER KRITISIERT VERBOT EINER GEDENKVERANSTALTUNG FÜR NS-OPFER DURCH LANDRATSAMT GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Jerusalem. Das Simon Wiesenthal Center hat heute die Entscheidung des Landratsamtes in Garmisch-Partenkirchen kritisiert, das eine Gedenkveranstaltung für Opfer des Nationalsozialismus am Pfingstwochenende am Hohen Brendten in Mittenwald verboten hat. Die Arbeitskreise „Distomo“ und „Angreifbare Traditionspflege“ hatten dort eine Kundgebung angemeldet, um der Opfer deutscher Gebirgstruppen des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. Gleichzeitig findet dort eine Versammlung des „Kameradenkreises der Gebirgstruppe“ statt.

„Es ist nicht fair, eine Gedenkveranstaltung zugunsten der Opfer zu verbieten, während Angehörige von Nazi-Truppenverbänden, die schwere Verbrechen begangen haben, wie ehrbare Bürger behandelt werden“, kritisiert der Leiter des Wiesenthal Centers in Jerusalem, Dr. Efraim Zuroff. Veteranen der belasteten Gebirgstruppen müssten die Konfrontation mit ihren Gegnern aushalten, zumal sie sich nie für ihre Untaten entschuldigt hätten, so Zuroff.

Dr. Efraim Zuroff: „Das Landratsamt misst mit zweierlei Maß. Die Veteranen von NS-Gebirgstruppen werden über Gebühr geschützt, während das Gedenken der Opfer am Hohen Brendten verboten wird. Die bayerische Behörde verhält sich gefühllos gegenüber den Opfern. Das Gedenken für die Opfer muss stattfinden.“


Dr. Efraim Zuroff
Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156
www.operationlastchance.org

www.wiesenthal.com


April 20, 2007

 
WIESENTHAL CENTER RENEWS CALL FOR RESIGNATION OF BADEN-WŰRTTEMBURG GOVERNOR OETTINGER IN WAKE OF NEW REVELATIONS OF HIS EXTREMIST VIEWS

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center today renewed its call for the resignation of Baden-Wűrttemburg governor Gűnther Oettinger in the wake of new revelations concerning his extremist right-wing sympathies. The Center had originally called for his resignation earlier this month, in the wake of his eulogy for his predecessor Hans Filbinger, whose Nazi past and war crimes as a Nazi judge who sentenced numerous innocent people to death, Oettinger chose to ignore.

According to the Center’s chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, Oettinger’s apology for whitewashing Filbinger’s Nazi past rings extremely hollow given his continued membership in the “Studienzentrum Weikersheim,” a right-wing academic center founded by Filbinger which regularly invites speakers with extremist, and in certain cases anti-Semitic, views to deliver public lectures. Thus one of those scheduled to speak there is Martin Hohmann, who was expelled from the CDU for anti-Semitic statements. In addition, according to press reports, Oettinger regularly sings the currently-illegal first stanza of the Nazi-era national anthem “Deutschland Deutschland über alles,” which speaks of a territorially much-expanded Germany, a clear reflection of his ultra-nationalist sympathies.

“If we add his most recent statement to his old student association in which he praised the advantages of going to war and bemoaned the lack of any imminent conflict, it becomes crystal-clear that Mr. Oettinger is clearly unsuited for the responsibility of leading Baden-Wűrttemburg,” said Zuroff.


For more information call 00-972-2-563-1273 or 972-50-7214156

www.operationlastchance.org

www.wiesenthal.com


13. April 2007

 
WIESENTHAL CENTER FORDERT BADEN-WÜRTTEMBERGS MINISTERPRÄSIDENT GÜNTHER OETTINGER ZUM RÜCKTRITT AUF

Jerusalem. „Die aktuellen Äußerungen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger, der die NS-Vergangenheit seines Vorgängers Hans Filbinger rechtfertigte, sind absolut unfassbar.“ Das Simon Wiesenthal Center schließt sich den Rücktrittsforderungen an. „Ein Ministerpräsident, der die Nazi-Vergangenheit des ehemaligen Ministerpräsidenten und NS-Marinerichters Hans Filbinger leugnet und reinwäscht, ist untragbar“, sagte der Direktor des Centers in Jerusalem, Dr. Efraim Zuroff.

Efraim Zuroff: „Es ist erwiesen, dass Filbinger an Todesurteilen während des Zweiten Weltkriegs beteiligt war. Es ist erwiesen, dass Filbinger Mitglied der NSDAP war. Es ist erwiesen, dass er noch im Juni 1945 einen Soldaten wegen Entfernens von der Truppe verurteilt hat. Es ist erwiesen, dass er das Nazi-Unrecht nach 1945 ganz allgemein gerechtfertigt hat. Vor allem aber hat Filbinger als Gründer, Präsident und Ehrenmitglied des „Studienzentrums Weikersheim“ Neonazis und Rechtsextremen eine Plattform bei der selbsternannten „geistigen Leistungselite Deutschland“ gegeben. Zudem bestehen Verbindungen zwischen dem „Studienzentrum Weikersheim“ und der so genannten „Gesellschaft für freie Publizistik“ (GfP), deren Protagonisten den Holocaust leugnen und antisemitische Propaganda verbreiten. Die GfP wird deswegen vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie wurde 1960 von ehemaligen SS- und NSDAP-Mitgliedern gegründet.“

Laut Efraim Zuroff ist es an der Zeit, einen deutlichen Trennstrich gegenüber nationalsozialistischen Kriegsverbrechen zu ziehen.


Dr. Efraim Zuroff
Rückfragen unter: 00972 – 507 – 214 - 156

www.operationlastchance.org

www.wiesenthal.com


February 7, 2007

 
Wiesenthal Center Urges Denmark to Prosecute Soeren Kam for Role in Facilitating Deportation of Hundreds of Danish Jews to Nazi Concentration Camps

In the wake of the refusal earlier this week by a Munich court to approve the extradition to Denmark of Danish Nazi war criminal Soeren Kam for the murder of a Danish anti-Nazi newspaper editor, the Simon Wiesenthal Center today urged the Danish Justice Ministry to attempt to achieve Kam’s extradition to stand trial in Copenhagen on the basis of his role in facilitating the deportation of hundreds of Danish Jews to Nazi concentration camps in the fall of 1943.

In a letter sent today to Danish Justice Minister Lene Espersen, the Center’s chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, praised Danish efforts to bring Kam to justice and urged the Danish authorities to seek his extradition on the basis of different crimes than those which were the basis for the original Danish extradition request. In his letter to the minister, Zuroff noted that it Soeren Kam who, together with two accomplices, stole the registry of the Danish Jewish community in late summer 1943 in order to facilitate the roundup and deportation to concentration camps of all its members which took place in October of the same year. Thanks to the efforts of the Danish underground, most of the Jewish community escaped to Sweden, but 472, mostly elderly, Jews were arrested and deported to Nazi concentration camps, where dozens were murdered or died due to the inhuman conditions.

According to Zuroff:
“Soeren Kam was one of the persons who stole the registry of the names and addresses of the members of the Jewish community of Denmark shortly before the roundup of the Jews to deport them to Nazi concentration camps was to begin. This criminal act, which under the historical circumstances of World War II clearly constituted accessory to murder, should serve as the basis for a renewed attempt to bring Kam to justice in Copenhagen. It was this theft which directly facilitated the deportation of 472 Jews from Denmark to Nazi concentration camps, where 55 of them were murdered or died of the inhuman conditions.

“I urge you to carefully consider this serious crime, which ultimately led to the murder of dozens of innocent Danish citizens, as a basis for a renewed effort by Denmark to seek the extradition of Soeren Kam, whose success hereto in eluding punishment is a travesty of justice.”

For more information call 00-972-50-7214156

www.operationlastchance.org

www.wiesenthal.com


February 5, 2007

 
WIESENTHAL CENTER PROTESTS REFUSAL OF GERMAN COURT TO EXTRADITE NAZI MURDERER SOEREN KAM TO STAND TRIAL IN DENMARK

Jerusalem-The Simon Wiesenthal Center today protested the decision of a Munich court to refuse a long-standing Danish request for the extradition of Danish Nazi collaborator Soeren Kam who is wanted in Denmark for the murder in Copenhagen 1943 of Carl Henrik Clemmensen, a Danish anti-Nazi newspaper editor.

In a statement issued today in Jerusalem, the Center's chief Nazi-hunter, Israel Director Dr. Efraim Zuroff, called the decision "yet another case of misplaced German judicial sympathy for a despicable Nazi collaborator who faithfully served the Third Reich."
The Center urged the Danish authorities to appeal the verdict and renew the efforts to bring Kam to justice in the country in which he committed his crimes.

According to Zuroff:
"As problematic as this decision is, it might have been understandable, if the Germans were willing to prosecute Kam in Germany for his crime, but the exact opposite has been the case. For years, the German judicial authorities have refused to press charges against him and have done everything in their power to help this murderer elude justice.
Under these circumstances, we must reiterate the important principles that dictate:

1. The passage of time in no way diminishes the guilt of Nazi war criminals.

2. The fact that a Nazi war criminal reaches an elderly age does not turn him or her into a Righteous Gentile.

We hope therefore that a way can be found to hold Soeren Kam accountable for his crimes."


For more information call 00-972-50-7214156


19.1-07

 
מרכז ויזנטל מוחה נגד סרוב בית משפט גרמני להסגיר את הרוצח הנאצי סורן קאם לדנמרק למשפט
ירושלים – מרכז שמעון ויזנטל מחה היום על החלטת בית משפט במינכן שלא להיענות לבקשת דנמרק, שהוגשה זה מכבר, להסגרת פושע המלחמה הדני, משתף הפעולה סורן קאם (Soeren Kam ) אשר מבוקש בדנמרק בשל מעורבותו ברצח קארל הנריק קלמנסן, עורך עיתון דני אנטי-נאצי, בקופנהגן בשנת 1943ל.

דר' אפרים זורוף, מנהל מרכז ויזנטל בירושלים וצייד הנאצים הראשי של המרכז גינה היום את ההחלטה באומרו "הנה עוד מקרה של החלטה גרמנית שלא במקומה המגלה אמפתיה למשתף פעולה נאצי נורא ששירת באמונה את הרייך השלישי." המרכז קרא לשלטונות הדנים לערער על פסק הדין ולחדש את המאמצים להעמיד את קאם למשפט במדינה בה ביצע את פשעיו
לדברי זורוף:
"ככל שהחלטה זו בעייתית, עוד ניתן היה להבינה אילו הגרמנים היו מסכימים להעמיד את קאם לדין בגרמניה, אך במקרה זה המצב הפוך לחלוטין. במשך שנים רבות סרבו גורמי החוק בגרמניה לתבוע אותו ועשו ככל שביכולתם כדי לסייע לרוצח לחמוק מדין צדק. בנסיבות אלה, עלינו לחזור ולהזכיר את העקרונות החשובים שלהלן:
הזמן החולף אינו ממעיט כהוא זה מאשמתם של פושעי המלחמה הנאצים.
פושע נאצי שהגיע לגיל מופלג אינו הופך להיות חסיד אומות העולם.
לכן אנו מקווים שתימצא הדרך בה ישא סורן קאם באחריות על פשעיו."

למידע נוסף נא להתקשר לטל. 7214156-050

August 28, 2006

 

Wiesenthal Center Welcomes Decision By Günter Grass To Grant Access to Wartime Documents; Urges Author To Provide Full Details Regarding World War II Service

The Simon Wiesenthal Center today welcomed the decision of Nobel Prize winner Günter Grass to grant access to all documents related to his wartime service in the Waffen-SS in response to a request to that effect made last week by the Center’s chief Nazi-hunter Israel director Dr. Efraim Zuroff.

At the same time, the Center reiterated its original request to Grass that he personally provide complete details on his World War II service in the wake of the growing confusion generated by recent conflicting revelations in the German media.

According to Zuroff:

“While access to German archives will certainly facilitate the research we intend to carry out, historical documents often cannot provide a complete picture of an individual’s World War II service. We therefore urge Mr. Grass to provide as many details as possible on the unit or units he served in, their activities during the war and his own role during this period. Only by doing so will he finally be able to provide the clarity necessary to fully assess his World War II service in the Waffen-SS.”


For more information call 00-972-50-7214156


August 22, 2006

 

Wiesenthal Center Calls Upon Günter Grass For Full Disclosure of Nazi Past and Access to Wartime Documents

The Simon Wiesenthal Center today called upon German author Günter Grass to make public all the pertinent details regarding his service in the Waffen-SS and grant researchers from the Center access to all documents concerning his World War II past.

In a letter sent from Jerusalem by the Center’s chief Nazi-hunter, Israel director Dr. Efraim Zuroff, to the Nobel Prize winning author, Zuroff asked Grass to clarify contradicting details which have appeared in the media following his revelation earlier this month that he had served in the Waffen-SS during the last year of World War II. He also requested that Grass allow Wiesenthal Center researchers to examine his personal documents in various German archives to which access is not granted without the subject’s permission.

According to Zuroff:

“Given Grass’ moral stature in Germany and throughout the world as a symbol of those calling for an honest confrontation with his country’s Nazi past, it is imperative that he tell the whole truth about his service in the Waffen-SS and allow access to his wartime documents. To do otherwise, would be precisely the kind of dishonest behavior which Grass himself has criticized for decades.”


For more information call 00-972-50-7214156


February 8, 2006

 

Wiesenthal Center Matches German Reward for Escaped Nazi Doctor; Urges Austrian Government To Do Likewise

The Simon Wiesenthal Center announced that it would match the reward of 130,000 euros (approximately $156,000) currently being offered by the German government for information which will lead to the arrest of escaped Nazi war criminal Dr. Aribert Heim. Heim, who is wanted for the murder by lethal injection of hundreds of inmates of the Mauthausen (Austria) concentration camp, is the number one target of the Center's “Operation: Last Chance” which offers financial rewards for information which facilitates the prosecution and punishment of Nazi war criminals. (Heim disappeared in 1962 just as the German government was about to prosecute him for his crimes.)

In meetings last week in Vienna , the Center's chief Nazi-hunter , Israel director Dr. Efraim Zuroff, urged Austrian Justice Minister Karin Gastinger and Interior Minister Liese Prokop to have the Austrian government announce a similar reward, which would bring the amount offered for Heim's capture alive to 400,000 euros or approximately $480,000. [130,000 euros from the German government; 130,000 euros from the Wiesenthal Center ; 130,000 from the Austrian government; and 10,000 from “Operation: Last Chance.”]

According to Zuroff, Minister Prokop indicated to him that the government could in theory announce such a reward and that she would present the proposal for consideration. Zuroff emphasized the urgency of the matter and the significance of the prosecution of Heim who “represented the Nazis' misuse and perversion of medicine.”

Zuroff added that a special task force for the capture of Dr. Heim, which had been established by the German police, was currently conducting an intensive manhunt in Spain and in South America, based on information received from informants to various sources, including the Wiesenthal Center .

For more information call 00-972-50-7214156


י' שבט תשס"ו

8 בפברואר 2006

מרכז ויזנטל משווה את הפרס המוצע בעבור לכידת רופא נאצי נמלט לפרס שהוצע על ידי ממשלת גרמניה; מבקש מממשלת אוסטריה לפעול בדומה לכך

מרכז שמעון ויזנטל הודיע שהוא מציע פרס בסך 130,000 יורו (בערך 156,000$), בנוסף לפרס בסכום זהה שהוצע על ידי ממשלת גרמניה, בעבור קבלת מידע שיוביל ללכידתו של הפושע הנאצי הנמלט דר' אריברט היים Aribert Heim . היים, אשר מבוקש בגין הזרקת רעל לליבם של מאות אסירים במחנה הריכוז מאוטהאוזן, הוא היעד מספר אחד של פרוייקט "מבצע: הזדמנות אחרונה" שמציע פרסים כספיים למוסרי מידע שיסייע בהעמדה לדין וענישה של פושעי מלחמה נאצים. (היים נעלם בשנת 1962 כאשר ממשלת גרמניה התכוננה להעמיד אותו לדין על פשעיו.)

בפגישות שקיים בשבוע שעבר בוינה צייד הנאצים דר' אפרים זורוף, מנהל מרכז ויזנטל בישראל, הוא ביקש משרת המשפטים האוסטרית קארין גאסטינגר ומשרת הפנים ליסה פרוקופ לפעול כדי שממשלת אוסטריה תציע פרס בסכום דומה, כך שסך סכום הפרס המוצע למטרת תפיסת היים יגיע ל-400,000 יורו שהם בערך 480,000$. [130,000 יורו מממשלת גרמניה; 130,000 יורו ממרכז ויזנטל; 130,000 מממשלת אוסטריה; 10,000 יורו מ"מבצע: הזדמנות אחרונה."]

לדברי זורוף אמרה שרת הפנים פרוקופ שבאופן תיאורטי יכולה הממשלה להכריז על פרס כזה והיא תציג את ההצעה בפניה לשיקול דעת. זורוף הדגיש שהזמן דוחק ושיש משמעות סמלית להעמדת היים לדין כ"דוגמה לנאצי שניצל לרעה באופן חולני את הרפואה."

זורוף הוסיף שממשלת גרמניה הקימה כוח משימה מיוחד למטרת לכידת דר' היים וכעת מבצע כוח זה חיפוש אינטנסיבי בספרד ודרום אמריקה, בהתבססו על מידע שהתקבל ממקורות שונים, כולל מרכז שמעון ויזנטל.

למידע נוסף נא להתקשר לטל. 7214156-050


3.11.2005  

Wiesenthal Center Submits Names of Four German “Operation: Last Chance” Suspects to Central German Investigative Agency


Ludwigsburg – The Simon Wiesenthal Center announced today that it had submitted the names of four suspected German Nazi war criminals, which it had received in the framework of its “Operation: Last Chance” project, to the central German agency which investigates such cases. The material was submitted yesterday by the Center's chief Nazi-hunter – Israel director Dr. Efraim Zuroff and its chief researcher in Germany Dr. Stefan Klemp to Kurt Schrimm, the director of the “Zentrale Stelle” in Ludwigsburg , Germany , who promised to carry out a comprehensive examination of the four cases.

According to Zuroff, the Center had received the names of approximately 50 German suspects since “Operation: Last Chance” was launched in Germany on January 26, 2005 at a press conference held at the Bundestag. An examination of the information submitted to the Center, yielded four cases with serious potential for prosecution, in two of which the initial information was submitted by female family members. Of the four suspects in question, two allegedly served in concentration camps and two allegedly participated in the mass murder of civilians in Eastern Europe.

“The fact that four cases are being submitted to the Zentrale Stelle is an important indication of the success of “Operation: Last Chance” in Germany and, we hope, only the beginning of the achievement of significant results. The information received from family members is precisely what we hoped for when the project was launched,” said Zuroff.

For more information call 00-972-50-7214156


September 8, 2005  

Wiesenthal Center Urges Austrian Government to Match Reward Offered by Germany for Capture of Escaped Nazi War Criminal Dr. Aribert Heim of Mauthausen
The Simon Wiesenthal Center today called upon the Austrian government to match a reward of 130,000 euros currently being offered by the German government for information which will facilitate the capture of escaped Nazi war criminal Dr. Aribert Heim who murdered hundreds of inmates at the Mauthausen ( Austria ) concentration camp.

In a letter sent today to Austrian Justice Minister Karin Gastinger, the Center's chief Nazi-hunter Israel director Dr. Efraim Zuroff urged the Austrian government to do its share in the renewed efforts currently being made by the German authorities to track down Heim, who is listed by the Wiesenthal Center as the second most wanted unprosecuted Nazi war criminal alive today (after Eichmann's top assistant Alois Brunner).

In Zuroff's words:

"Given that Heim was born in Austria, studied medicine at the University of Vienna, and committed his crimes in Mauthausen, I believe that the active involvement of your government in the efforts to bring this Nazi war criminal to justice would be entirely justified and I therefore respectfully suggest that the Austrian authorities match the reward being offered by the German government for information leading to his capture.

"Even at this late date, it is still possible to bring Nazi war criminals to justice and we therefore urge your active involvement in the efforts to do so."

For more information call 00-972-50-7214156

August 15, 2005  
Wiesenthal Center Urges Austrian Health Minister To Cancel Medical Degree Of Escaped Nazi War Criminal Dr. Aribert Heim
The Simon Wiesenthal Center today called upon Austrian Minister of Health Maria Rauch-Kallat to cancel the medical degree of escaped Nazi war criminal Dr. Aribert Heim who is wanted for the murder of hundreds of inmates of the Mauthausen concentration camp whom he killed by lethal injection. Heim is the number 2 criminal on the Wiesenthal Center's “Most Wanted” list of Nazi war criminals and is the primary target of the Center's “Operation: Last Chance” project which was launched in Germany on January 26,2005 at a press conference held in the Bundestag.

Aribert Heim served as a doctor at Buchenwald , Sachsenhausen, and Mauthausen concentration camps and is wanted for his role in the murder of numerous camp inmates. After World War II, he worked as a doctor in Baden-Baden, Germany and escaped in 1962, after an indictment was filed against him and he was about to be arrested. At the current time, both Germany and Austria have warrants outstanding for his arrest and there is a prize of 140,000 euros for information which will lead to his capture.

Dr. Efraim Zuroff, the Center's chief Nazi-hunter, noted that there is strong evidence that Heim is still alive and called for a maximum effort to bring him to justice. “While it is true that canceling his medical degree is primarily a symbolic step, it hopefully will help focus public attention on his case and increase the chances of his apprehension while he can still be brought to justice.”

For more information call 00-972-50-7214156

January 26, 2005  

Wiesenthal Center and Targum Shlishi Foundation Launch „Operation:Last Chance“ in Germany
at Press Conference at German Bundestag (Parliament) in Berlin


The Simon Wiesenthal Center today officially launched its “Operation Last Chance” project in Germany at a press conference held at the Bundestag(German parliament) in Berlin.

The press conference was hosted by German MP Prof. Dr. Gert Weisskirchen, spokesperson for foreign affairs for the ruling Social Democratic Party, and featured speeches by the Center’s chief Nazi-hunter Israel director Dr. Efraim Zuroff and Targum Shlishi Foundation founder and president Aryeh Rubin, as well as by Prof. Weisskirchen and German activist against anti-Semitism Jörg Rensmann.

In his remarks, Dr. Zuroff highlighted the importance of bringing those guilty of the crimes of the Holocaust to justice and stressed that it was still possible to do so today despite the passage of many years since the crimes were committed. ”The fact that a Nazi war criminal eluded justice for 40 or 50 years does not turn that person into a Righteous Gentile”, said Zuroff.

Aryeh Rubin noted the responsibility of Germany to bring the killers to justice. ”This is not about guilt”, he noted, ”but rather about accountability.”

Prof. Weisskirchen and Jörg Rensmann also called upon Germans to own up to their responsibility and to help achieve justice and thereby honor memory and assist in the fight against contemporary anti-Semitism.

The project is assisted in Germany by “Honestly-Concerned”, an NGO active in the struggle against anti-Semitism in the German-speaking world.

The hotline number in Germany is (030)695 695 54.

The launch is also marked by the appearance of a website dedicated to the project: www.operationlastchance.org


January 24, 2005  

“Operation: Last Chance” to be Launched in Germany
on January 26, 2005 at German Bundestag

“Operation: Last Chance” will be officially launched in Germany on Wednesday, January 26, 2005 at a press conference to be held at 14:00 in the Bundestag (German parliament). Germany is the ninth country in which the project is being launched. It has already been initiated in Lithuania, Estonia, Latvia, Poland, Romania Austria, Croatia and Hungary.

Participating in the press conference will be

Dr. Efraim Zuroff Chief Nazi-Hunter, Simon Wiesenthal Center
Mr. Aryeh Rubin Founder, Targum Shlishi Foundation
Dr. Stefan Klemp Chief researcher in Germany, Simon Wiesenthal Center
MP Gerd Weisskirchen (SPD) Spokesperson on foreign affairs
Joerg Rentsmann Activist against anti-Semitism

For more information call 00-972-50-7214156


September 8, 2004  

WIESENTHAL CENTER: START DER OPERATION LAST CHANCE IN DEUTSCHLAND VERSCHOBEN

Wie Dr. Efraim Zuroff, Leiter des Simon Wiesenthal Centers in Jerusalem, heute mitgeteilt hat, muss der Beginn der „Operation Last Chance“ in Deutschland verschoben werden. Bei der Kampagne, die bereits in zahlreichen europäischen Ländern, unter anderem im Baltikum, Österreich und Polen läuft, wird eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu einer Anklageerhebung oder Verurteilung von bisher unbehelligten NS-Tätern führen.

Ursprünglich sollte die Operation Last Chance mit einer Pressekonferenz, Anzeigenkampagne und Telefonhotline im September anlaufen. Wegen Terminschwierigkeiten wird der offizielle Start der Aktion in Deutschland auf November verschoben.

Ungeachtet dessen gehen nach den vorangegangenen Medienberichten bereits laufend Hinweise beim Wiesenthal Center ein. Das Center hat heute seinen neuesten Bericht zur Verfolgung von Nazi-Kriegsverbrechern vorgelegt.


Rückfragen unter: 00972 – 2563 – 1273/74. Mobil: 00972 – 51 – 214 - 156